اعلام آغاز روند شکل گیری فدراسیون عصر آنارشیسم «متن نهائی»

10 آگوست مقالات

به زودی «فدراسیون عصر آنارشیسم » را شکل می‌دهیم و بدین ترتیب «اتحادیه آنارشیست‌های افغانستان و ایران » در آن ادغام می‌شود.

افراد شامل این فدراسیون از مناطق جغرافیایی مختلف عضو می‌شوند و بر اساس منطقه جغرافیایی‌ای که در آن ساکن بوده و فعالیت می‌کنند این عضویت را کسب خواهند کرد ( نه بر اساس محل تولد).

این مسیٔله برای زدودن هویت جغرافیایی و منطقه‌ای (زادگاه) از فدراسیون عصر آنارشیسم حایٔز اهمیت است تا از تمام مناطق (کشورها) امکان عضو شدن در آن وجود داشته باشد.

فعالیت‌های افراد مشمول در فدراسیون با داشتن میدان مبارزاتی مشخص (که به معنی جغرافیا و مسیٔله سیاسی مشخص است)، مردود نخواهد شد اما هر فرد، نظر به شرایط جغرافیایی‌ای که فعلا در آن زندگی می‌کند با مسیٔله برخورد خواهد کرد.

به عنوان مثال؛ در صورت تمایل سیاسی، ایرانیان، عراقی‌ها، لبنانی‌ها و افغانستانی‌های مهاجر و تبعیدی، سیاست‌های معطوف به کشور اصلی را خواهند داشت اما نه با عنوان فردی از میان ایرانیان، عراقی‌ها، لبنانی‌ها و افغانستانی‌های داخل کشور.

فدراسیون برای هماهنگی‌ها و حمایت از یکدیگر تشکیل خواهد شد؛ پس ما بر علاوه این که اعتقاد به میدان مبارزاتی مشخص و جغرافیایی داریم، معتقد هستیم که بدون حمایت‌های حساب‌شده و تشکیلاتی در سراسر جهان، امکان تسهیل مبارزه برای گروه‌های محصور در قوانین و جغرافیای خاص، ممکن نیست.

قابل ذکر است که رسانه‌های جهانی، همیشه سعی کرده اند از فعالیت‌ها و اعتراضات آنارشیست‌ها و مدافعان آزادی چشم‌پوشی کرده و حتا مانع راه شان شوند؛ بنابرین یکی از اهداف این فدراسیون بالا بردن قابلیت‌های نشراتی و رسانه‌ای بین خود آنارشیست‌ها خواهد بود.
این هدف می‌تواند با ایجاد کمیته‌های مترجمین و نویسندگان، کمیته‌های گزارشگران و خبرنگاران و… اجرا شده و فعالیت‌ها و ایده‌های فدراسیون عصر آنارشیسم را پوشش دهد.

با تشکیل این فدراسیون که هیچ نشانی از جغرافیای مشخص در آن نیست، تشکیلات آنارشیستی‌ای از آنارشیست‌های ساکن در چندین کشور ساخته خواهد شد تا آنارشیسم را به عنوان یک ایده فراملیتی و در هماهنگی و همکاری با گروه‌های مختلف دیگر جنبش آنارشیستی بین الملل به پیش ببرد.

افرادی که بر علیه حاکمیت از هر نوع و شیوه‌ی آن هستند و خواهان براندازی حکومت‌های دینی، سرمایه‌داری ( حتی حکومت های سرمایه داری دولتی مثل ویتنام و کوبا و..) هستند، می‌توانند شامل این فدراسیون شوند.

ما نه تنها به اقلیت‌های جنسی و گردهمایی‌های شان احترام قایل هستیم که سعی می‌کنیم در ارتباط با آنان بوده و در فدراسیون در کنار هم فعالیت کنیم.
ما با عاملینِ هرگونه خشونت علیه lgbtqian و زنان می‌جنگیم و آزادی را گدایی نخواهیم کرد. به‌همین علت، با آنارکوکوییٔرها و آنارکوفمنیست‌ها در فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم، برای این مبارزه، همبستگی و همکاری جدی خواهیم داشت.

افراد حامی حیوانات، محیط زیست و همچنان فعالین انجمن‌های گیاهخواری که بر علیه استثمار حیوانات و اعمال قدرت از سوی انسان‌ها بر آن‌ها هستند،
افرادی که علیه شرکت‌های جهانی و استفاده‌های سودجویانه آن‌ها بوده، خواهان فروپاشی و یا تغییر قوانین آن‌ها هستند، می.توانند برای تحقق آنارشیسم و جامعه بدون حاکمیت و اعمال قدرت به فدراسیون عصر آنارشیسم بپیوندند.

ما آنارشیست‌های شامل در این فدراسیون با پیوند زدن ناسیونالیسم، پاسیفیسم، مذهب و کاپیتالیسم به آنارشیسم؛ کاملا مخالفیم و با این چهار گرایش هیچ‌گونه همکاری نخواهیم کرد.

گرایش‌هایی که نتیجه دیگرگونی‌ها و هنجارشکنی‌ها در مذاهب هستند ( یعنی ریشه در مذهب دارند)، نزد این فدراسیون اعتباری ندارد.

هیچ نوع گرایش فرقه‌ای، که نتیجه انشعاب تفکر و ایده‌های مستبدانه‌ای چون دولت‌مداری، مذهب و سرمایه یا… هستند، نمی‌تواند با تزیٔین‌ها و پسوندهای آنارشیستی وارد فدراسیون عصر آنارشیسم شود.

توضیح:

در اتحادیه آنارشیست‌های افغانستان و ایران فقط آنارشیست‌های ایران و افغانستان همکاری نداشتند، همقطاران آنارشیست عراقی، مراکشی، لبنانی و غیره نیز با اتحادیه آنارشیست‌های افغانستان و ایران همکار بودند.

بنابراین سازماندهی جدیدی لازم بود؛ تا آنارشیست‌هایی که از هر کجای جهان خواهان همکاری مشترک با ما هستند زمینه بیشتر امکان فعالیت را داشته باشند.

ما نیاز به نامی داشتیم که بتواند تعریف‌کننده واقعی و خارج از هویت جغرافیایی فعالین مان در اتحادیه باشد. زیرا با توجه به این که بیشترین نیروی ما در ایران است و سپس در افغانستان، عده زیادی از ایران، خواهان همکاری با ما شدند و چنین بود که از طرح فدراسیون استقبال کردند و به آن پیوستند.

این افراد با این که خودشان در شکل‌دهی فدراسیون عصر آنارشیسم به نوعی نقش دارند اما در سال ۲۰۱۸ در ایجاد اتحادیه آنارشیست‌های افغانستان و ایران نقش و شرکت نداشتند.

فدراسیون عصر آنارشیسم از گروه‌های مختلف تشکیل نمی‌شود بلکه از افراد مختلف که در کشورهای مختلف ساکن هستند تشکیل خواهد شد.
اگر فدراسیون عصر آنارشیسم، بعد از تشکیل به یکی از فدراسیون‌های جهانی موجود، نزدیک‌تر باشد، امکان پیوستن به آن از سوی اعضای فدراسیون عصر آنارشیسم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

فدراسیون عصر آنارشیسم، تنها از یک گرایش آنارشیستی تشکیل نشده؛ بلکه همه گرایشات آنارشیستی را در بر می‌گیرد.
اما کسانی که می‌خواهند ناسیونالیسم، پاسیفیسم، مذهب و کاپیتالیسم را به آنارشیسم پیوند بزنند، جایی در فدراسیون نخواهند داشت.

پانوشت:

باید توجه داشت که اعلام و انتشار متن نهایٔی «آغاز روند شکل‌گیری فدراسیون عصر آنارشیسم»، تازه در شروع مرحله‌ی ١ از ۵ مرحله است؛
یعنی دومین قدم ؛ سپس انتشار بیانیه سیاسی و در سومین قدم؛ راجع به کارکرد درونی و ساختار فدراسیون مطلبی منتشر خواهد شد.
چهارمین قدم، انتشار متن فراخوان پیوستن به فدراسیون است که سه متن قبلی ضمیمه آن می‌شود.
مرحله ۵، تازه انتشار متن اعلام موجودیت «فدراسیون عصر آنارشیسم» است؛ پس تشکیل فدراسیون یک روند ۵ مرحله‌ای است که چند هفته طول خواهد کشید.

برای تماس با ما می‌توانید از آدرس‌های زیر استفاده کنید:

Email:info@asranarshism.com
asranarshism@protonmail.com

www.facebook.com/asranarshism

https://instagram.com/asranarshism

سایت عصر آنارشیسم:
www.AsrAnarshism.com

لینک گروه آنارشیست های بلوک سیاه:

https://t.me/joinchat/R7DGlUUVE6M5OFdjw2IaNg

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است