Free Soheil Arabi, political prisoner which is on hunger strike

این پتیشن در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با عصرآنارشیسم و اتحادیه آنارشیست های افغانستان و ایران نیست بلکه فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

Note: This petition is for informational purposes only and is not directly or indirectly related to the “Anarchism era” or ” The Anarchist Union of Afghanistan and Iran

 

Free Soheil Arabi, political prisoner which is on hunger strike

 

پتیشن : سهیل عربی را آزاد کنید

Soheil Arabi is a political prisoner and atheist which is being tortured and imprisoned for 7 years because of some face book posts, has continued his hunger strike since April 4th 2020

Political prisoner Soheil Arabi is in horrible health conditions due severe pain caused by “blunt trauma” and infection in the body ,frequent coughs and low blood pressure because of his previous hunger strike which has started since march 16 and after 10 days forced to use serum

Soheil Arabi had continued his hunger strike after using serum for 9 days on April 4th due to lack of medical cares and not being granted leave to himself and other political prisoners due to the outbreak of corona in prison

This is while no physicians remain in the Greater Tehran Penitentiary and the prisoner’s inquiries to get medicines have got nowhere. Prison authorities do not account for the life and health of prisoners and want to kill them silently

He needs treatment and surgery due to a physical injury and severe pain but has been denied medical treatment

He has been told that all the expenses of hospital should be paid by himself due to the fact that he has been tortured by Islamic Revolutionary guards agents

In light of low hygiene in the Greater Tehran Penitentiary, the large number of prisoners and the spread of Coronavirus in prison, the life of political prisoners, detained in this prison are in danger

Prison authorities have repeatedly prevented treatment of Soheil Arabi to add to his suffering in prison and get him killed silently

In April 2019, he was beaten up in prison and suffering physical damage

His illness has aggravated after nine months of denial of medical care. Infection has spread in his body and he has severe pain

Soheil Arabi explains about his illness: “After writing and publishing an article about the conditions of prisoners detained in ward 1 of the Greater Tehran Penitentiary, I was transferred to Ward 1A of the IRGC Sarallah Garrison. The interrogator there got mad after asking a few questions and kicked me hard in the testicles. When I came to, I was in Firouzabadi Hospital. The physician told me that I had suffered a blunt trauma for which I must be operated on as soon as possible to remove my left testicle. After eight months, however, I have not been sent to hospital. Infection has spread to other parts of my body and I feel severe pain in the legs

On January 21, Soheil Arabi rejected the pressures by the Intelligence Ministry to express remorse for his recent statements condemning the killing of innocent people on the ground and in air by the Islamic Regime’s Revolutionary Guards and Khamenei’s plainclothes agents. He was subsequently sent from Evin Prison to exile in the Greater Tehran Penitentiary

Soheil Arabi was arrested and sentenced to death in 2013 after criticizing Islam and prophet of Islam in his face book page and weblog

After the appeal, he was sentenced to 7.5 years imprisonment and when it was finished, they sentenced him 3.5 years more imprisonment and exile

Please sign and share this petition or use the #FreeSoheil on social media to let people know about Soheil

 

 

Note: This petition is for informational purposes only and is not directly or indirectly related to the “Anarchism era” or ” The Anarchist Union of Afghanistan and Iran

 

جان سهیل عربی به دلیل اعتصاب غذا به دلیل عدم ارائه درمان لازم به واسطه عفونت در خطر است.
سهیل عربی طی پیغامی از زندان تهران بزرگ، در حالی که همچنان به دلیل اعتصاب غذای قبلی خود از سرم استفاده می کند، از سرگیری اعتصاب غذای مجدد خود را از روز ۱۶ فروردین ماه ۹۹ اعلام کرد

زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ اعلام کرد به دلیل نقض حقوق خودش و باقی زندانیان سیاسی، ظلم مضاعف مسئولین جمهوری اسلامی و بد عهدی مسئولان مجددا اعتصاب غذای خود را از سر گرفت.

سهیل عربی پیش تر در تاریخ ۲۶ اسفندماه به دلیل عدم رسیدگی پزشکی به وی و همچنین ندادن مرخصی به خود و باقی زندانیان سیاسی به دلیل شیوع بیماری کرونا در زندان، دست به اعتصاب غذا زده بود که با وعده های مسئولین پس از ۱۰ روز به اعتصاب غذای خود با دریافت سرم به مدت ۹ روز پایان داده بود.

پیام سهیل از زندان بزرگ:

از سرگیری اعتصاب،به دلیل نقض حقوق خود، ظلم مضاعف و بد عهدی مسئولانمن مرتکب جرمی نشدم. وظیفه خبرنگار بیان واقعیت و انعکاس مشکلات مردم بالاخص دردمندان جامعه است. و من فقط انجام وظیفه کردم و صدای ستم دیدگان بودم. بی بی عدالتی ها اعتراض کردم. تمام اتهامات واهی بوده مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام مثل تشویش اذهان عمومی و بازجویی ها تحت شکنجه و اکراه اخذ شده و حتی اجازه دفاع در دادگاه به من داده نشده است. در بند الف ۱، قرارگاه ثارلله به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و از ناحیه بیضه دچار تروما شدم و هنوز پس از گذشت ماه ها، درمان نشدم و درد شدیدی را تحمل می کنم.من پدر هستم و دلتنگ فرزند خود. من انسان هستم و قفس آزارم می دهد.دلایلی بهتر برای اعتصاب غذا پیدا نمی شود. با توجه به اینکه بارها نامه نگاری کردم و از شنیدن وعده های دروغ خسته ام.هرچند که طی چند روز اخیر هم غذا نخوردم و فقط با سرم زنده ماندم . دفعه پیش هم در اثر اعتصاب غذا به کمای قندی رفتم و وقتی به من سرم زده بودند خواستم سرم را بکشم اما آن ها نگذاشتند و خواستند چند روز صبر کنم تا مشکلاتم حل شود.برای چه ؟به چه دلیل از مرخصی محروم بودم ؟ میگویند به این دلیل که سر موضع هستیمن نه قاتلم و نه سارق، بلکه فقط حقایق را نوشتم و به دلیل نوشتن حقایق حبس را تحمل کردم.آن ها که اختلاس کردند به مرخصی رفتند و آزاد شدند.سارقان مسلح آزاد شدند. خطر یک خبرنگار چیست؟اینکه واقعیت ها را می نویسد و مردم را نسبت به حقوق و تکالیف خود آشنا می کند؟من حق دارم کنار دخترم باشم و نگهداری من در این زندان ظلم مضاعف است زیرا من به اتهامات سیاسی مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شدم و نگهداری من در کنار سارقان و اختلاس گران ظلمی مضاعف و تمام ظلم هایی که طی این هفت سال به من شده است مثل محرومیت من از مرخصی.روزنامه نگاری جرم نیست.

لطفا با امضا و انتشار این پتیشن و از سهیل و باقی زندانیان سیاسی حمایت کنید

 

https://www.change.org/p/swedish-parlimant-free-soheil-arabi-political-prisoner-which-is-on-hunger-strike-%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

 

پاینوشت : این پتیشن در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با عصرآنارشیسم و اتحادیه آنارشیست های افغانستان و ایران نیست بلکه فقط جنبه ی اطلاع رسانی دارد

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی