جان زندانیان ایران در خطر است

THE IRANIAN PRISONER’S LIFE IS IN DANGER -ENGLISH – SWEDISH – PERSIAN

5 آوریل English

English

LET US JOIN THE CAMPAIGN FOR RELEASE OF ALL PRISONERS, IMMEDIATELY AND UNCONDITIONALLY

به کمپین آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان بپیوندیم

The Capitalist Islamic Criminal regime in Iran has turned the country into a slaughterhouse. The Rulers have lost control of the social situation and have taken no responsibility for the deaths of people through the spread of the life-threatening Coronavirus. So far, countless people have been affected by ”COVID-19” and several thousand have lost their lives. The country’s defenseless prisoners are particularly vulnerable due to poor prison conditions and lack of sanitation and disinfectants. Therefore, the prisoners have the right to break all of the prison gates and flee from there to be able to save their lives, but without the consequence of even more punishment if they are arrested again by the fascist police force

The majority of the population supports the demand for the release of prisoners, as the regime refuses to release thousands of innocent convicts. In this serious and life-threatening social situation must be given to all prisoners at least temporary leave , immediately, unconditionally and without special treatment, in order to be with their loved ones. THE PRISONER’S LIFE IS IN DANGER

We fully support wherever we are in the world, the human rights of prisoners and condemn the nonchalant behavior from the Islamic Capitalist and murder regime in Iran

Iranian Solidarity Council for Rojava in Stockholm
iraniansolidarityrojava@gmail.com
Council against the Islamic Republic’s Slaughter – voice of the Khavaran
shorahamkari@gmail.com
Workers Solidarity Committee in Iran and Sweden
isask@comhem.se
Iran’s Democratic Platform – Stockholm
irconfederal@gmail.com
Stockholm Independent Solidarity Council for Social Movements in Iran
solidarity@gmx.atir
Supporters for Mothers of Park Laleh – Stockholm

April 2020

SWEDISH

LET US JOIN THE CAMPAIGN FOR RELEASE OF ALL PRISONERS, IMMEDIATELY AND UNCONDITIONALLY

به کمپین آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان بپیوندیم

The Capitalist Islamic Criminal regime in Iran has turned the country into a slaughterhouse. The Rulers have lost control of the social situation and have taken no responsibility for the deaths of people through the spread of the life-threatening Coronavirus. So far, countless people have been affected by ”COVID-19” and several thousand have lost their lives. The country’s defenseless prisoners are particularly vulnerable due to poor prison conditions and lack of sanitation and disinfectants. Therefore, the prisoners have the right to break all of the prison gates and flee from there to be able to save their lives, but without the consequence of even more punishment if they are arrested again by the fascist police force

The majority of the population supports the demand for the release of prisoners, as the regime refuses to release thousands of innocent convicts. In this serious and life-threatening social situation must be given to all prisoners at least temporary leave , immediately, unconditionally and without special treatment, in order to be with their loved ones. THE PRISONER’S LIFE IS IN DANGER

We fully support wherever we are in the world, the human rights of prisoners and condemn the nonchalant behavior from the Islamic Capitalist and murder regime in Iran

Iranian Solidarity Council for Rojava in Stockholm
iraniansolidarityrojava@gmail.com
Council against the Islamic Republic’s Slaughter – voice of the Khavaran
shorahamkari@gmail.com
Workers Solidarity Committee in Iran and Sweden
isask@comhem.se
Iran’s Democratic Platform – Stockholm
irconfederal@gmail.com
Stockholm Independent Solidarity Council for Social Movements in Iran
solidarity@gmx.atir
Supporters for Mothers of Park Laleh – Stockholm
April 2020

Persian

به کمپین آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان بپیوندیم

رژیم سرمایه داری جنایتکار اسلامی در ایران ، کشور را به یک کُشتارگاه تبدیل کرده است. حاکمان بر کشور کنترل اوضاع اجتماعی را از دست داده و هیچ گونه مسئولیتی در مورد کشته شدن مردم از طریق گسترش ویروس مرگبار “کورونا” بر عهده نمی گیرند. تاکنون، تعداد بیشماری از مردم مبتلا به “کووید -۱۹” شده و هزاران نفر جان خود را از دست داده اند. زندانیان بی دفاع کشور به ویژه به دلیل شرایط نامناسب زندان و نبود وسائل بهداشتی و ضد عفونی کننده، در معرض آسیب پذیری قرار گرفته اند. بنابراین، زندانیان حق دارند که تمامی درب های زندان را بشکنند و از آنجا فرار کنند تا شاید بتوانند جان خود را نجات دهند، بدون آنکه در صورت دستگیری مجدد توسط نیروی پولیس فاشیستی، دچار عواقب سنگین بیشتری گردند

اکثریت مردم از خواسته ی آزادی زندانیان پُشتیبانی می کنند، زیرا که رژیم از آزاد کردن هزاران محکوم بی گناه امتناع می ورزد. در این شرائطِ بحرانِ جدّی و خطرناک اجتماعی، می بایستی که تمامی زندانیان دستکم شامل مرخصی موقت، فوری و بدون قید و شرط و بدون تبعیض گردند تا بتوانند در کنار عزیزان خود باشند. جان زندانیان در خطر است! ما در هر کجا ی این جهان که هستیم، از حقوق انسانی زندانیان بطور کامل پشتیبانی نموده و واکنش سهل انگارانه ی رژیمِ قاتل و سرمایه داری اسلامی در ایران را محکوم می نمائیم

شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم
iraniansolidarityrojava@gmail.com
شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی – فریاد خاوران
shorahamkari@gmail.com
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
پلاتفرم دمکراتیک ایران – استکهلم
irconfederal@gmail.com
شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران – استکهلم
iransolidarity@gmx.at
حامیان مادران پارک لاله – استکهلم

فروردین ۱۳۹۹

 

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است