عبدالله سلاحی

دست‌‌(های) خلق در مرگ هلن بولک

5 آوریل مقالات

اعتصاب‌گران در پی مطالبه حقوقی‌ هستند که از آن محروم شده‌اند و یا این حقوق مشخص، پس از درخواست، از سوی کارفرما، دولت و یا هر نهاد طرف حاکمیت، مورد بی‌توجهی و انکار قرار گرفته است. اعتصاب بسته به صورت‌های اجتماعی مختلف موجود در جامعه، می‌تواند دلایل و خاستگاه اجتماعی متفاوتی داشته باشد؛ اعتصاب کارگران، اعتصاب زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، اعتصاب معلمان و… از نمونه‌های آن است.
اعتصاب، شکل‌های گوناگون هم دارد و نظر به تعداد افراد تعیین می‌شود که نتیجه آن را نیز متفاوت می‌سازد؛ اگر تعداد افراد صرفا یک گروه را در بر بگیرد (گروهی که در یک بخش خاص فعالیت می‌کند)، صرفا قادر به وارد کردن فشار بر یک بخش خاص از کلیت ساختار اجتماعی حاکم است.
به طور مثال فشار وارد شده از اعتصاب کارگران شرکت «کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه» در ولایت خوزستان ایران که به هدف پرداخت دستمزد‌های معوقه و واگذاری مجدد شرکت مذکور به بخش دولتی انجام شده بود، در ابتدا صرفا بر همین بخش از سیستم صنعتی و تولیدی ایران بود.
اما بعدها به دلیل اشتراک کارگران دیگر در شهرهای مختلف و طرح مطالبات کارگری دیگر، این اعتصاب‌ها به اعتصاب سراسری کارگران ایران منجر شد.
اعتصاب شیوه‌های مختلفی دارد که نوعیت آن را مشخص می‌کند؛ در این میان یکی‌ هم اعتصاب غذایی است. این اعتصاب نیز در روش‌های مختلفی انجام می‌شود و خطرناک‌ترین آن اعتصاب غذایی خشک است. در اعتصاب غذایی خشک، اعتصاب‌گر بر علاوه اجتناب از خوردن غذا از نوشیدن آب نیز دست می‌کشد.
هلن بولک، عضو گروه موسیقی «یوروم» در ترکیه بود. او به دلیل عدم اجازه فعالیت‌ هنری‌اش از سوی دولت ترکیه و زندانی شدن هم‌گروهی‌هایش از سوی پولیس این کشور، همراه با چندی دیگر از اعضای این گروه، دست به اعتصاب غذایی زده بود. هلن، پس از ۲۸۸ روز، جان داد و اعتصابش را همیشه‌گی ساخت!
از آنجایی که نتیجه اعتصاب‌های غذایی آسیب‌رسی به بدن و در نهایت مرگ است، بسیاری آن را شیوه‌ای نادرست برای مطالبه می‌دانند. این مخالفت در قالب تعبیرهای گوناگون از قبیل «ترور»، «بنبست مرگ در مبارزه فردی»، «فدایی‌گری» و… ابراز می‌شود اما؛ آیا این تعبیرها، می‌تواند تحلیل دقیقی از کارکرد این نوع از اعتراض باشد؟
اعتصاب غذایی، زمانی انتخاب می‌شود که فرد معترض از امکان اعتراض به شکل دیگر، محروم می‌شود؛ او سعی می‌کند با اجتناب از خوردن و در شکل شدت‌یافته‌ آن از نوشیدن، فشاری را بر دولت و یا هر نهاد حاکم بر وضعیت گروهی و جمعی موجود، وارد کند. باید در نظر داشته باشیم که این فشار قرار نیست از سوی فرد به شکل مستقیم صورت بگیرد؛ یعنی اعتصاب غذایی، فراخوانی برای توجه به یک مشکل اجتماعی است و اعتصاب‌گر با عمل خود در پی برجسته‌سازی آن است.
با این دید به اعتصاب غذایی، پی می‌بریم که هدف اعتصاب‌گر، اعمال فشار جمعی بر نهاد حاکم و مرتبط به مسئله مورد نظر است. اعتصاب‌گر می‌داند که با در خطر مرگ قرار گرفتن او چیزی از حاکمیت کم نمی‌شود اما؛ او این عمل را نه به هدف مرگ که برای تحریک گروه‌های دیگر و اعمال فشار گروهی آنان بر نهاد حاکم انجام می‌دهد.
اعتصاب غذایی حتا در شکل تک‌نفره، انتقادی بر وضعیت جمعی و عدم وجود راه‌شیوه مبارزه جمعی در برابر این وضعیت است. آنچه اعتصاب‌گر را قانع بر انتخاب این نوع از اعتراض می‌کند؛ نه اطمینان از پایبندی نهاد حاکم بر احترام به اصل اخلاقی کرامت انسانی که اطمینان او از همدردی گروه‌های اجتماعی هم سطح‌اش است؛ زیرا فشاری را که او خواهان اعمالش بر حاکمیت است، صرفا از طریق افراد و گروه‌های مشابه به خودش ممکن است.
عمل اعتصابی فرد معترض، نه فقط انتقادی بر حاکمیت که در عین حال انتقادی بر عدم همبستگی گروه‌ها و افراد جامعه نیز است.
با چنین برداشتی از اعتصاب هلن بولک و رفقایش، نمی‌توانیم آن را ترور، بنبست مرگ در مبارزه فردی یا حتا فدایی‌گری تلقی کنیم؛ ترور، عملی قاطعی است که تغییر در بدنه‌ای از سیستم حاکمیت را به وسیله حذف فردی یا گروهی خود می‌داند. تروریست، سعی می‌کند در مبارزه‌ای وارد شود که نتیجه آن مرگ دو طرف است و او این را تنها راه ممکن برای از سر راه برداشتن مانع مورد نظر خود می‌داند.
حال آن که عمل اعتصاب غذایی، در یک حرکت تدریجی به سمت مرگ می‌رود؛ زیرا اعتصاب‌گر امیدوار به پدید آمدن امکان‌ دیگری برای مبارزه است اما؛ آن را مستلزم اشتراک جمعی می‌بیند؛ برای همین در یک عمل قاطع دست به خودکشی و ترور خود نمی‌زند.
در نگاهی دیگر، او خواهان تشکل یک مبارزه جمعی بر علیه حاکمیت است؛ پس انتقاد او دقیقا بر مبارزه فردی است که با عمل خود، سعی بر مشارکت دیگران برای تشکیل چنان مبارزه‌ای کرده است.
موضعی که اعتصاب‌گر غذایی دارد، موضع جمعی است و اگر جمع از این موضع و حقانیت آن چشم می‌پوشد، باید خود را در صف حاکمیت ببیند. اینجاست که حتا فدایی‌گری برای فرد اعتصاب‌گر ممکن نیست چرا که مطالبه جمعی او از حاکمیت در شکل یک مطالبه فردی جلوه می‌کند و به دلیل عدم آگاهی دیگران از وضعیت مشترک حاکم، او قربانی یک آرمان می‌شود؛ آرمان همبسته‌گی!
در صورت مرگ فرد اعتصاب‌گر، ما بر این امر واقف می‌شویم که امکان همبسته‌گی در میان توده مردم به وجود نیامده و در چنین شرایطی، قربانی شدن، بیش از هر چیزی شدنی‌تر است؛ اما فرد معترض در مبارزه‌ای خواهد مرد که در کلیت خود هم انتقادی از حاکمیت و هم از مردم تحت آن حاکمیت است.
اگر اعتصاب‌گر، چنین عملی را انجام ندهد؛ آن هم در زمانی که از امکان هر نوع مبارزه‌ای که قبلا در تلاش آن بود محروم شده، تفاوتی با مردمی که بر وضعیت گروهی و یا حتا فردی او چشم‌پوشیده‌اند ندارد. او نیز یا باید مثل مردم در صف حاکمیت و تایید ظلم او با سرپردن به آن باشد یا مبارزه را در حد قل‌ِ امکان آن؛ اعتصاب غذایی ادامه بدهد.
وجود اعتصاب‌ها، بخصوص نوع غذایی آن، همیشه بیانگر یک فقدان هستند و آن فقدان همبسته‌گی است؛ این که فرد یا گروهی دست به اعتصاب غذایی می‌زند، اثبات این واقعیت است که جامعه هنوز تشکل‌هایی برای مبارزه جمعی را در خود نساخته که فرد یا گروهی در موارد اعتراضی خود به آن بپیوندد.
وجود اعتصاب‌های غذایی را می‌توان، هم آخرین شیوه مبارزه و اعتراض خواند و هم اولین امکان اعتراض در جامعه‌ای بدون همبسته‌گی که هیچ تشکلی برای حمایت از یکدیگر ندارد؛ مطالبه اعتصاب‌گر غذایی، مطالبه همراهی از جامعه است نه صرفا درخواستی از حاکمیت.
مرگ هلن در جلوی چشمان ما به مثابه واقعی‌ترین تصویر از بی‌چاره‌گی جوامع انسانی (بیچاره‌گی به معنی تحت‌الفظی کلمه؛ نداشتن چاره‌ای جز مرگ)، نشان داد که نیروهای ضد نظام سرمایه‌داری شدیدا از وجود ساختارهای اجتماعی و کنشگر، محروم است؛ حقی که او برایش مرد، چیزی جز همراهی نبود و ما این را از او انکار کردیم؛ دست‌های خلق به خون او آغشته است؛ مرگ او انتقادی‌ترین اعتراض بر وجود ماست که می‌پرسد؛ «شما برای چه هستید؟!»

۱۳۹۹/۱/۱۷
یکشنبه، ساعت ۱۱ : ۳۱ دقیقه
مزارشریف

 

دست‌‌(های) خلق در مرگ هلن بولکاعتصاب‌گران در پی مطالبه حقوقی‌ هستند که از آن محروم شده‌اند و یا این حقوق مشخص، پس از…

عبدالله سلاحی‎ paylaştı: 5 Nisan 2020 Pazar

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است