اخبار شبکه STAR در تلاش برای تروریست جلوه دادن آنارشیست پناهنده آبتین پارسا در تلویزیون

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

در تاریخ ۱۴/۳/۲۰۲۰ ، برنامه اخبار شبکه STAR ، که بخشی از مافیای رسانه ای یونان و تحت کنترل قاچاقچی معروف کوکائین “ماریناکیس” است ، با اشاره به بیانیه عمومی من ، یک کلیپ تبلیغاتی را نشان داد.

برنامه خبری شبکه STAR به وضوح سعی داشت تا من را به عنوان یک تروریست بصورت در تلویزیون نشان دهد. در ابتدای کلیپ ویدیویی ، دو تصویر از من (با صورت های پوشیده) نشان داده شده است که یکی از آنها دارای یک نماد آنارشی در پس زمینه است. در طول کلیپ ویدیویی ، دستکاری واضح در سخنان من (در بیانیه عمومی) و در عین حال تمرکز بر هویت من به عنوان یک مهاجر وجود دارد. سرانجام در پایان ، یک روزنامه نگار فقط به این نکته اشاره می کند که من تحت تحقیقات در مورد تروریسم بوده ام.

برنامه خبری شبکه STAR سه مورد را در این کلیپ ویدیویی مرتبط کرد: آنارشیسم ، مهاجران و تروریسم ، دقیقاً همان چیزهایی که رژیم الیگارشی یونان از آنها به عنوان تبلیغات برای عمل در جهت تأمین امنیت اجتماعی استفاده می کند.

چرا تأمین اجتماعی نکته مهمی برای دولت است؟

زیرا امنیت اجتماعی ابزار اساسی دولت برای کنترل جامعه است. برای آن دسته از ما که در خاورمیانه زندگی کرده ایم ، کاملاً واضح است: اگر شما میخواهید جامعه را کنترل کنید ، باید دشمن را به وجود آورید ، بدین ترتیب شما برای جامعه نیاز امنیتی ایجاد میکنید و جامعه برای مثلا در امان ماندن از سوی دشمن به سمت شما روی می اورد. آنچه مافیای رسانه ای یونان تاکنون به عنوان دشمن نشان داده اند: آنارشیست ها و مهاجران بوده اند.

نتایج ماتریالیستی به ما نشان می دهد:

الف – دولت سرکوب سختی را علیه آنارشیست ها انجام داد اما اکثر جامعه در مورد آن سکوت کردند.

ب – دولت مهاجران را به قتل رساند ، زندانی و تبعید کرد ، اما بیشتر جامعه در مورد آن سکوت کردند.

ج – دولت عملیات ضد تروریستی را علیه مبارزان انجام داد ، اما باز هم بیشتر جامعه در مورد آن سکوت کردند.

اکثر جامعه در مورد آنها سکوت کردند زیرا رژیم یونان این اقدامات را به نام تأمین امنیت اجتماعی انجام داد، این بدان معناست که مافیای رسانه ای، جامعه را متقاعد می کنند که این اقدامات برای محافظت از جامعه انجام شده است ، بنابراین شبکه هایی مانند STAR ، SKI ، ALFA و دیگران با تروریسم دولتی شریک هستند.

واقعیت این است: همه این اقدامات توسط دولت صورت گرفته است تا از طبقه بورژوازی محافظت کند، نه از جامعه ولی مافیای رسانه ای آن را به عنوان امنیت اجتماعی نشان دادند.

این نکته مهمی است که باید بدانیم چرا مردم جزایر توانستند MAT را از جزایر بیرون کنند اما هنوز در اگزارشیا حضور MAT وجود دارد ، زیرا مافیای رسانه ای یونان نتوانست جامعه را متقاعد کند که حضور MAT در جزایر برای تامین امنیت اجتماعی است اما مافیا رسانه ای یونان توانست جامعه را درمورد اگزارشیا متقاعد کند.

مبارزات موفق مردم در جزایر اثبات این است که قدرت برای مقاومت لازم است. به نظر من قدرت باید از طریق سازمانهای آنارشیستی مبتنی بر ۴ نکته اصلی در آنارشی وجود داشته باشد: وحدت عقیدتی و تاکتیکی ، مسئولیت جمعی و فدرالیسم ، که برای کمونیسم آزادیخواه می جنگند.

ویروس Covid-19 مانند هدیه ای از سوی خدا (که در واقع وجود ندارد) برای رژیم الیگارشی یونان بود:

۱-سرکوب سخت علیه مبارزان.

۲-تعطیل کردن دانشگاهها.

۳-اشغال نظامی در کل اگزراشیا.

۴-فراموشی اخبار مبارزات مهاجران در مرز.

۵-سرکوب علیه زندانیان ، به ویژه زندانیان سیاسی.

در پشت پوشش تبلیغاتی ویروس Covid-19 ، رژیم یونان حملات خود را علیه مظلومین و کسانی که مقاومت می کنند ، ادامه داده است. در طول تبلیغات رسانه ای در مورد Covid-19 ، بسیاری از کارگران توسط کارفرمایان اخراج شده اند ، مبارزات مهاجران در مرز به فراموشی سپرده شده است و بسیاری از سرکوب های دیگر اتفاق افتاده است ، که در پشت تبلیغات Covid-19 پنهان است و بسیاری از این سرکوب ها توسط دولت یونان بهانه وجود Covid-19 انجام شده است.

واضح است ، covid-19 ابزاری است که توسط دولتها برای مخفی کردن بحرانهای اقتصادی سرمایه داری و به تعویق انداختن یک بحران اقتصادی بسیار بزرگتر که به طور جدی بر سرنوشت زمین تأثیر خواهد گذاشت ، ایجاد شده است.

Covid-19 اولین ویروس برای چنین اهدافی نیست و آخرین ویروس نیز نخواهد بود. این ویروس ها مانند یک مسکن کوچک برای بحران اقتصادی سرمایه داری هستند که می توانند مدتی کوتاه درد سرمایه داری را تسکین دهند اما بحران بسیار بزرگتر دیر یا زود خواهد آمد که نمی توان با چنین ویروس هایی پنهانش کرد ، این بحران ها نیاز به جنگ های بزرگ بین دولت ها دارد و سرمایه داری برای زنده ماندن این جنگ های بزرگ را رقم خواهد زد

تنها راه حل ، انقلاب اجتماعی است

آبتین پارسا
۱۹/۳/۲۰۲۰

https://athens.indymedia.org/post/1603912/

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism
—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
Tweets by asranarshism
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
https://www.facebook.com/asranarshism
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

Home

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists
——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist
————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۲- عصر آنارشیسم در تلگرام
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۵ – تلگرام آنارشیستهای مریوان
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم
۱۸ – کانال تلگرام آنارشیستهای کردستان - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۲۰- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۲۱- فیسبوک  “دختران آنارشیست افغان ”
۲۲- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۳– اینستاگرام آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان )
۲۴- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۵ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۶- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۷ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۸ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۹ – تلگرام جامعه دگرباشان فارسی زبان
۳۰ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۳۱- تلگرام آنارشیستهای مشهد
۳۲ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۳۳ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۳۴ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۷ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۸ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۹ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۴۰ – فیسبوک آنارشیستهای اهواز
۴۱ – فیسبوک آنارشیسم سبز
۴۲ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۴۳ – تلگرام قیام مردمی

کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.