اطلاعیه ۸ مارس ۲۰۲۰ روزمبارزه جهانی زنان : اگر ما اعتصاب کنیم، جهان از حرکت باز می ایستد

27 فوریه اخبار روز

اطلاعیه ۸ مارس ۲۰۲۰ روزمبارزه جهانی زنان

 

اگر ما اعتصاب کنیم، جهان از حرکت باز می ایستد

ما تمام زنان/فلینت را به اعتصاب در روز ۸ مارس دعوت می کنیم.

جمعیت زنان*اعتصابی کلن به قصد پیوستن به حرکت جهانی اعتصاب زنان*تشکیل شده است. ما در روز ۸ مارس نمادین برای همه زنان، لزبین ها، میان جنسی ها،غیر بینر ها و اشخاص ترانس مبارزه کرده و این مبارزه را برای آزادی و برابری جنسیتی هر روزه ادامه خواهیم داد.
ما فمینیستی، کوییر و علیه راسیسم هستیم
ما در مقابل هر گونه کم ارزش کردن شرایط زندگی وشغلی زنان/ف ل ی ن ت
موضع خواهیم گرفت
ما از اینکه زنان/فلینت در آلمان و در سراسر جهان مورد تبعیض و سرکوب و غارت قرار می گیرند خشمگینیم ، و م ا همچنان باید در سال ۲۰۲۰ برای داشتن حق تصمیم گیری بر زندگی خویش و برابری جنسیتی و حقوق زنان* مبارزه کنیم. امسال بخصوص در نظر داریم معضل کار آشکار و غیر قابل دید ، با و بدون دستمزد زنان/فلینت را دوباره مطرح کنیم.کار خانگی، نگهداری و تربیت کودکان، نگهداری، مواظبت ، م راقبت و مدیریت خانواده ، فامیل ا ز وظایف اجتماعیست و اجرای آن باید بعهده همگان باشد.بحران کمبو د کارمند و کارگران برای مراقبت از بیمارآن و سالمندا ن و قابله ها باعث به خطر افتادن شرایط زندگی همگان میشود . این کمبود فضایی را ایجاد می کند که کارگران و کارمندان غیر قانونی شد ه در بخش خدمات به بیماران، سالمن دان و تمیز کاری و غآرت انها- بخصوص خارجی*ها- بعنوان نرمال پذیرفته میشود.زنان/فلینت به دلیل کمبود مراکز نگهداری از کودکان مجبو رند ب رای نگهداری از کودکان یا در خانه بمانند و یا به کار نیمه وقت بپردازند. آنها وظایف کار های اجتماعی عا مالمنفعه ای که همزیستی در جامعه را امکان پذیر می کند عهده دارند. و همیشه وظایف احساسی را برای خانواد ه، دوستان*، پارتنر*را حتی بدون پرسش انجام می دهند . و این بر شمرده ها بعنوان مثال فقط بخشی از همه داده ها به جامعه می باشند .
کافیست! ما دیگر این وضع را نمی پذیریم! ما اعتصاب می کنیم!
ما خواهان :
• مبارزه موثر علیه خشونت جنسی و جنسیتی
پایان نامرئی نگاه داشتن زن کشی
حفاظت و حمایت کافی در مقابل خشونت جنسیتی برای زندگی بدون خشونت
از میان برداشتن تبعیض ومحرومیت به دلیل جنس، هویت جنسی، اتنی و ملیت، مذهب و محدویت های جسمی و ذهنی، فقر و وضعیت اجتماعی
• قانون برابری حقوقی در ارتباط با خدمات برای سلامتی، آموزش و مکان برای زندگی برای همه بدون توجه به جنس، اتنی ووضعیت اقامت
• برسمیت شناختن حق پناهندگی سیاسی به دلیل جنسیت
• عدم پذیرش تبعیض و خشونت سایبری
• تحقق قانون پرداخت دستمزد برابر برای کار مشابه
• پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین قدردانی کار خانگی، مراقبت و تربیت کودکان، و خدمات به خانواده و جامعه
• شرایط بهتر کار برای مشاغل مددکاری و خدمات بهداشتی و سلامتی: استخدام بیشتر کارمند در این رشته ها با دستمزد مناسب
•برسمیت شناختن سیاسی و احترام اجتماعی برای تمام کار های مراقبت و مواظبت
•حمایت بهتر برای تک سر پرست ها و کسانی که مراقبت و مواظبت از افراد خانواده و بستگان را عهده دارند
•مهد کودک کافی برای همه کودکان
•جرم زدایی کارگ ری جنسی و مبارزه با تن فروشی اجباری
•حق تصمیم گیری بر بدن و زندگی اجتماعی خویش
•گذر ا زمفهوم ساخته شده اجتماعی دوگانگی جنسیت
•همفکری برای ایجاد فضای زندگی برای اشخاص ترانس ،میان جنسی و غیر بینر ها
•حق تصمیم گیری داشتن فرزند. حذف پاراگراف های ۲۱۸ و ۲۱۹ در این رابطه
•زندگی خود مختا ر و آزادی طراحی درروابط و برنامه های زندگی
•شکستن هنجارهای زیبایی
•دستورزبانی برای شامل همه انسانها بشود، بطور مثال بکار گیری علامت های *و _ بیا و با ما با صدای بلند با تظاهرات ۸٫ مارس ۲۰۲۰ همراه شو تا قدرتمندانه برای گوناگونی، حق خود مختاری و برابری جنسیتی از و برای ما زنان/فلینت پیامی روشن ارسال کنیم
ما می خواهیم با و از هم بیاموزی م و علیه هر گونه تبعیض ساختاری وگروهی وعلیه انسان ستیزی موضع می گیریم. پیش از آن می توانید در برنامه های گوناگون با دوستان*، همکاران*و یا افراد فامیل با ما همراه شوید و یا شجاعانه با جمع خود اعلا م اعتصاب کنید.
ما کار روزانه خود را، که بسیاری از ما یکشنبه ها هم انجام می دهند، روز یکشنبه ۸٫ مارس انجام نخواهیم داد!
■ زنان: این اصطلاح برای تمام کسانی استفاده شده که خود را متعلق به هویت زنانه می دانند
■ فلینت: برای همه زنان، لزبین ها، میان جنسی ها، غیر بینر ها واشخاص ترانس استفاده شده است

 

فراخوان تظاهرات ۸ مارس رور جهانی مبارزات زنان*از طرفدزنان* اعتصابی کلنفمینیستی، کوییر، انتی…

Homa Moradi paylaştı: 25 Şubat 2020 Salı

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است