میعاد سنە

تحلیلی کوتاە بر ساختار حزبی و مشکلات آن

16 فوریه مقالات

✍ #میعاد_سنه

بدون تردید، حزب محصولی از اجتماع است و مستقیما مرتبط با جامعه میباشد.
جامعه به دلیل عدم سازماندهی و توسعه نیافتگی تنها از راه آثاری اینچنینی، میتواند در پی منفذی برای تداوم حیات خویش باشد.
علی رغم فقدان تجربه یک سازماندهی اساسی و حقیقی، احزاب میتوانند با ایجاد سیاستی مبتنی بر هنر زندگی صحیح که برحقایقی پویا استوار باشد و با جامعه همخوانی دارد مناسبات نوینی را به اجرا بگذارد و با ایجاد آگاهی اجتماعی و با تکیه بر شرایط ذهنی اجتماع، مردگان متحرک را مجددا به رستاخیز وا دارد.
در چنین شرایطی البته که مهارت، پیگیری، صبر و دانش بسیار لازم است؛ ایجاد آگاهی و خودسازی شخصیتی، نیفتادن به تله علمی، دچارنشدن به مغلطه اندازی های وسوسه بر انگیز قدرت و اقتدار، در نیفتادن به ورطه افراط و تفریط و یا بی عملی و پیاده سازی اینها بر جامعه ای که در چنگال ساختارهای سنتی است میتواند مفید واقع گردد.
تلاش جهت درک انتقادات و نیفتادن به ورطه مغلطه انداز انکار گرایی، دارای اهمیت است.
اگرچه اشخاص و یا اعمالی به بوته نقد گذاشته میشوند، اما چیزی که مورد تحلیل واقع میشود، فرد نیست، جامعه است، زمان حال نیست، تاریخ است.
یعنی این انتقادات در کنار اصلاح افراد و در راستای اصلاح جامعه و رقم زدن تاریخی نوین هدفمند است.
با این وصف با بیان مواردی چند از معضلات اساسی حزب گرایی میتوان واقعیات تشکیلاتی و ساختاری آن را به بوته نقد گذاشت.
یکی از معضلات اساسی حزب گرایی برخورد اشتباه آمیز با واقعیات اساسی جامعه است و اینکه افراد حزب را فراتر از یک واحد خانوادگی محسوب نمیکنند و زندگی را فراتر از ابراز غرایز خویش درفرصت های بدست آمده نمی بینند.
چنین شخصیت هایی نمیتوانند شخصیت حزبی شوند.
این افراد تلاشهایی نیز انجام میدهند و شکی در نیت پاک بسیاری از افراد وجود ندارد ،اما مسئلەی پیشاهنگی و کادر حزب بودن بسیار فراتر از اینهاست.
برداشت های خورده بورژوازی و ژاندارم واری افراد میتواند احزاب را به سوی ناکجا آباد ببرد.
بی شک بدون صرف تلاش و جدیت نمیتوان نمیتوان از حزب محافظت نمود و پافشاری بربرخی مواضع منجر به شکست خواهد گردید.
افرادی که زندگی خویش را وقف کاری میکنند باید بدانند که مجبورند بسیار واقعیت گرا باشند.
صرف تلاش و جدیت نمیتواند مثمر ثمر واقع گردد.
اما بایستی متوجه شویم که این تلاش و زحمات سبب چه چیزی میشود.
اینگونه نباشد که مثل کاغذ تورنسل عمل کرده و تصور کنند که در واقع بهترین کار را انجام داده اند و بر آن اصرار نمایند.
زمانی هم که آنها را به نقد میکشید واکنش نشان میدهند و میگویند با این شرایط پیشرفتی حاصل نمیگردد و گناه را برگردن دیگران می اندازند؛ بایستی به این خود فریبی ها پایان داده شود

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است