آبتین پارسا

اربابان دستشان در یک کاسه است

11 ژانویه یادداشت ها

من همیشه بر این جمله تاکید کرده ام که همانگونه که ماهی برای ادامه حیات نیاز به آب دارد، رژیم توتالیتر ایران نیز برای ادامه حیات نیاز به بحران آفرینی دارد، عروسک های خیمه شب بازی همچون ترامپ و روحانی روی پلتفورم هایشان سرگرممان میکنند که واقعیت چیز دیگریست.

آنچه مشخص است معامله پشت برده ای است که دو رژیم الیگارشی آمریکا و رژیم توتالیتر ایران آنرا به انجام رسانده اند، در چند ماه گذشته تغیرات تبلیغاتی روی پلتفورم ها، عروسک های خمیه شب بازی از هر دو سو را متغیر کرده است، از سویی جان بولتون که جنگ طلب جلوه داده میشد از صحنه سیاسی حذف میشود، که چه تبلیغات و بهره برداری از آن در آمریکا بنفع لمپن های روی پلتفورم شد، که بله آدم بده جنگ طلب حذف شد که اکنون خوب های صلح طلب مانده اند که جماعت ساده لوح و به اصطلاح ضد جنگ نیز بر طبل تبلیغاتی اشان کوبیدند، امان از این جماعت رفورمیست که دستی در کاسه اقتدار دارند و شعار پوپولیستی میدهند، از سوی دیگر قاسم سلیمانی که در این چند سال گذشته همچون شخصیت های فیلم های هالیوودی پول ها و تبلیغات زیادی صورت گرفت تا مثلا میان عده ای قهرمان و محبوب شود، زمان حذف شدنش فرا میرسد، شبیه به میوه ای رژیم رسانیدش تا در موقع نیاز با چیدنش ادامه حیات بخرد، هرچند با مدت زمان محدود.

اما چرا اینگونه میبایست حذف میشد: پاسخش در یک جمله این است که او باد شد تا اینگونه بترکد، اعتراضات چند ماه گذشته علیه رژیم توتالیتر ایران، جو و اذهان عمومی را به سویی سوق داد که یک انقلاب اجتمایی دور از واقعیت نبود، اما چه خواهد شد اگر رژیم در این شرایط کسی را قربانی کند که تبلیغات کافی به رژیم خواهد داد تا بتواند مشروعیت خارجی اش را میان برخی چپ های غرب نشین و ساده لوح مستحکم تر کند و از سوی دیگر اعتراضات و صدها کشته را به دست فراموشی بسپارد، بله بهترین راه این است که آمریکا امپریالیستی، قاسم سلیمانی را بکشد تا هم رژیم آمریکا پروپاگاندای ضد تروریستی و انتخاباتی اش تکمیل شود و هم از این سو چپ های غرب نشین و ساده لوح تبل توخالی ضد امریکایی رژیم ایران را بیشتر باور کنند و هم خواسته های به حق مردم در ایران سرکوب تبلیغاتی و به فراموشی اجتمایی سپرده شود، البته نباید فراموش کرد که مغز باختگان قاتل و مزدوران رژیم نیز نیاز به یک بازیابی احساساتی داشتند که بهترین راه لمس تفکرات خشک مذهبیشان بود.

سپس عروسک های خیمه شب بازی که اربابان بانکدار و ثروت مندشان همگی خوشحال و خرسند از بازی مشترک و موفقیت آمیزشان هستند، بر تبلیغاته برده فریبشان می افزایند و بر طبل انتقام و پاسخ در صورت انتقام میکوبند، که بله تو با اعلام قبلی به یک پایگاه خالی حمله کن تا مغز باختگانه درون ایران به ارگاسم های ذهنی و احساساتی اشان برسند و ما هم به وعده تبلیغاتی امان دیر یا زود عمل میکنیم و از عراق میرویم، البته نکند بازی را خراب کنید و کسی از سربازان ما را بکشید اما بعدا بگو میتوانستیم ولی نکشتیم.

حال که انتقام بزرگ چیزی جز تبلیغات مسمومی نبود که مصرف داخلی و فریب خارجی داشت، دیر یا زود گندش در می آید و چه بهتر که ملتی که خوب میگرید و فراموش میکند برای مسافرین یک هواپیما بگیرد و انتقام سخت امان که توخالی بود را به فراموشی بسپارد.

 

آبتین پارسا

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

——————————————————–

۴۴ – آنارشیستهای افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/profile.php?id=100045820445658

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است