کشته شدن قاسم سلیمانی ، تبریک به مردم خاورمیانه و نه به تروریسم دولتی

مجموعه عصر آنارشیسم کشته شدن تروریست اسلامی شیعی، قاسم سلیمانی را به مردم زجر کشیده و بازماندگان جنایات این تروریست در کشورهای خاورمیانه بخصوص در سوریه، عراق و یمن تبریک گفته و … ادامه خواندن کشته شدن قاسم سلیمانی ، تبریک به مردم خاورمیانه و نه به تروریسم دولتی