سهیل عربی : آرش و آرش ها در زندانها بیمار می شوند، حتی از اعزام آنها به بیمارستان خودداری می کنند

11 نوامبر اخبار روز

دل نوشته سهیل عربی با عنوان :
آرش و آرش ها در زندانها بیمار می شوند، حتی از اعزام آنها به بیمارستان خودداری می کنند.

آرش نخبه است و سالها برای آزادی زادگاهمان مبارزه کرده، مدیونش هستیم، عزیزمان است و اینک برای او نگرانیم.
نگرانیم و آب و خوراک از گلویمان پایین نرفته است. نگران آرش و آرش ها…
آرش به جرم آزادی و عدالت خواهی و ده ها جوان چون او در زندانها دچار بیماری شده اند و به دلیل بدهی سنگین سازمان زندانها به بیمارستانها و البته دلایل دیگر به بیمارستان هم حتی اعزامشان نمی کنند. امروز ده ها همنوع و هموطن ما به اتهام هایی چون فعالیت تبلیغی یا اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق طرح چند انتقاد یا اعتراض به ظلم و فساد، در زندانها به زنجیر کشیده شده اند. جوانهای تحصیلکرده و کوشا علاوه بر اتهام های امنیتی ،بسیاری از جوانهای نقاط آسیب پذیر که سالها جویای شغل ودر حسرت حقوق مکفی بودند ناچاربه ارتکاب اعمال خلاف شده و بیش از ده ها هزار جوان زاده دهه هفتاد به جرم سرقت یا جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند. کدامیک از دول اصول گرا، اصلاح طلب یا اعتدالی تدبیری برای پیشگیری از کاهش جمعیت زندانها و فراتر وریشه ای تر، بهبود وضعیت اقتصادی ، فرهنگ، نظام آموزشی و توسعه سیاسی داشته اند؟
کدامیک از روسای قوه قضائیه به وعده های خود مبنی بر کاهش جمعیت کیفری وکنش رادیکال (ریشه ای) جهت جلوگیری از ورود جوانها به زندان داشته اند؟ بورژوازی زندان ساخت، می سازد و بازهم خواهد ساخت. چند درصد از افرادی که امروز به دام نهادهای مربوطه افتادند گمان می کردند امروز محبوس در زندانها باشند؟
صنعت مجرم سازی چگونه انسانها را با اتهام هایی چون اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام گروگان می گیرد تا جامعه را از اندیشیدن، عدالت خواهی و آزادگی بترساند؟
حال چه بلاهایی بر سر گروگان ها ( زندانیان سیاسی) می آید؟
آرش صادقی و امثال او، ده ها نخبه ایرانی که امروز در زندانها از بیماریها و مصدومیتها رنج می برند، چرا تحت درمان قرار نگرفته اند؟ دلیل بدهی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومانی سازمان زندانها به بیمارستان هزار تخت خوابی و بدهی های سنگین تر به دیگر بیمارستانها چیست؟
آیا دولت در پرداخت بودجه کوتاهی کرده یا پای اختلاسگران در میان است؟ پرسش،
پاسخ دهند چگونه سید مهدی سید رضی و علیرضا شیرمحمد علی و ده ها جوان دیگر در زندان تهران بزرگ به قتل رسیدند؟
چرا با وجود اینکه اکثر بندهای زندان تهران بزرگ فاقد مراقب، افسر نگهبان، مددکار حرفه ای به میزان کافی است ضابطین و قضات تلاش در پر کردن زندانها دارند و حتی نیمی از این تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم، اشتغال زایی و رسیدگی به مشکلات جوانها نمی شود؟ آنها که می گویند تحریمها هیچ اثری بر وضع مردم نداشته آیا یک بار پای درد دل زندانیان تهران بزرگ نشسته اند؟ حتی وقتی پای درد دل ماموران افسر نگهبان می نشینی از عدم دریافت حقوق مکفی و حقوقی که ماه هاست به تعویق افتاده گله دارند و اینک باید پرسید آن جوان کوهدشتی که از پانزده سالگی کشاورزی کرد و واسطه ها هرگز نگذاشتند درآمدی مکفی برای تامین نیازهایش داشته باشد، سپس کولبر و باربر شد و بازهم توان غلبه بر فقر را نیافت و ناچار به سرقت شد،حال پس از گذراندن هفت سال چه آینده روشنی را می بیند و چه انگیزه ای می تواند اورا از جذب شدن به باندهای توزیع مواد مخدر در زندان وادارد؟
مگرآنها که مثل آرش صادقی سالم ماندند، درس خواندند و کار کردند و به دیگران هم کمک کردند در نهایت به دلیل همین سالم زیستنشان محکوم به تحمل حبس نشدند؟ چگونه به فرزندانمان بگوییم ادامه تحصیل دهند کار کنند و سالم باشند وقتی مهدی ساجدی فرها، آرش ها که سالم ترینها بودند در زندان اند؟
کیست که به این پرسشها پاسخ دهد؟ پاسخ که نمی دهند هیچ، هر روز بازجویی پس می دهیم. به جرم طرح همین پرسش ها. بنویس که قصد فعالیت تبلیغی علیه نظام را داشتم، کدام فعالیت؟
من عدالت می خواهم. ما عدالت می خواهیم…اما پاسخ عدالتخواهی را با طناب دار و زندان دادند.
چه کسی می داند که چرا اعتصاب می کنیم؟ با نخوردن و نیاشامیدن به استقبال مرگ می رویم. مگر از زندگی چه فهمیده ایم که از مرگ بترسیم؟ شاید که مرگ از تحمل این زندگی در جهان پر از فساد و بی عدالتی شیرین تر باشد.

سهیل عربی
زندان اوین
۱۹ آبان ۹۸

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است