Hasse Golkar نیما گُلکار

OCTOBER 10, WORLD DAY AGAINST THE DEATH PENALTY بمناسبت دهم اکتبر؛ روز جهانی علیه اعدام

11 اکتبر اخبار روز

Hasse Golkar
نیما گلُکار

OCTOBER 10, WORLD DAY AGAINST THE DEATH PENALTY
بمناسبت دهم اکتبر؛ روز جهانی علیه اعدام

The death penalty is a symptom of a culture of violence, not a solution to it

The death penalty is the ultimate violation of our human rights – cruel, inhumane, disproportionately used against minorities, and irreversible!

The death penalty is not a punishment; it is a state terror, it is a crime

SAY NO TO DEATH PENALTY

In the world, despite increasing awareness of the need to fight the death penalty, the number of advocates for this criminal and inhuman act is still too many. In Iran, the Shia Islamic Caliphate regime, supported by its powerful propaganda machinery, is constantly tapping the execution drum. The pro-executive states, in order to maintain their power and control system, consciously create and disseminate an atmosphere of fear in communities and aim deliberately target the ”Effect” instead of the ”Cause”

The execution of the death penalty is a human murder and an irrevocable penalty which can never be compensated if it is subsequently proven that the person in question had been completely innocent. The death penalty is to be regarded as state terrorism which has no effect on the reduction of violence or crime in society, but on the contrary increased and increases the incidence of the hate and violence circle in such societies

Not in a single society executions have brought or will bring about a guaranteed justice for victims, nor have they been able to punish or restore the perpetrators, but at best have been able to comfort temporarily and only reduce immediate anger and hatred of the victims’ families

No statistics or research in any country in the world has ever shown or will show the execution of the death penalty caused by the reduction crime in society. A brief overview of the news reports of the newspapers and social networks indicates that the increasing number of executions has not reduced acts of violence either in Iranian society or in other countries such as China and the United States

بمناسبت دهم اکتبر؛ روز جهانی علیه اعدام

مُجازات اعدام؛ نشانه ی فرهنگ خشونت است و نه راه حلی برای آن
مجازات اعدام؛ نقضِ بی چون و چرای حقوق بشر؛ بی رحمانه، غیر انسانی، مورد استفاده ی نا متناسب علیه اقلیت و غیر قابل چُبران می باشد
مجازات اعدام؛ نَه یک مجازات بلکه به عنوان تروریسم دولتی به شمار می آید؛ و این عملی جنایت آمیز است
به مجازات اعدام نَه بگوئیم!

در جهان با وجود افزایش آگاهی در باره ضرورت مبارزه بر علیه اعدام؛ همچنان تعداد موافقان با این روش غیر انسانی و جنایت کارانه کم نیستند. در ایران نیز حکومت خلیفه گری اسلامی – شیعی نیز پیوسته بوسیله ی دستگاه های تبلیغاتی نیرومند خود بر طبل اعدام می کوبد. دولت های طرفدار اعدام برای ایجاد ترس و وحشت در جوامع، به خاطر حفظ قدرت و حاکمیت خود؛ به جای مبارزه با “علّت”، آگاهانه “معلول” را مورد هدف قرار داده و می دهند.

انجام اعدام به مثابه ی قتل یک انسان ، مجازاتی است که در صورت اثبات بی گناهی شخص اعدام شده هرگز بازگشت پذیر و قابل جُبران نمی باشد. مجازات اعدام نه تنها هیچ تاثیری بر کاهش خشونت و روَند جرائم در جامعه نمی گذارد بلکه بر عکس، باعث رواج بیشتر چرخه ی خشونت و نفرت در این گونه جوامع شده و خواهد شد.

در هیچ جامعه ای اعدام ها؛ تضمین کننده ی عدالت برای قربانیان جرائم نبوده و نیست؛ و به گونه ای موفقیت آمیز موجب تنبیه و اصلاح مُجرمین نشده است بلکه در بهترین حالت توانسته که باعث کاهش خشم و نفرت فوری؛ و تسکین زود گذر دردِ خانواده های قربانیان جرائم باشد.

هیچ آمار و پژوهشی در هیچ کشوری از جهان تا کنون نشان نداده و نخواهد داد که انجام اعدام باعث کاهش جُرم و بِزهکاری در جامعه شده باشد. تنها با نگاهی کوتاه به صفحه‌ ی حوادث در روزنامه‌ ها و شبکه های اجتماعی به این نتیجه خواهیم رسید که رَوند رو به افزایش اعدام باعث کاهش خشونت، نَه در جامعه ی ایران و نَه در دیگر کشورها نظیر چین و آمریکا نشده است

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

https://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است