جمهوری اسلامی در برگزاری عاشورای ٢٠١٩ متحمل شکست سنگینی شد+ عکس و ویدئو

14 سپتامبر اخبار روز

عاشورای تورنتو

۱۰ سپتامبر۲۰۱۹ برابر با ۱۹ شهریور۱۳۹۸

جمهوری اسلامی در برگزاری عاشورای ۲۰۱۹ متحمل شکست سنگینی شد .

جمعیت شرکت کننده در عاشورا تقریبا یک سوم تعدادشرکت کنندگان در سال گذشته بود.

مسیر راهپیمایی از خیابان اصلی شهر ( خیابان یانگ ) از طرفداران جمهوری اسلامی سلب شده و عوامل حکومت اسلامی از خیابانهای فرعی مجبور به برگزاری مراسم ضد انسانی خود شدند.

نذری خوران سوپر زمانی ( سوپری طرفدار حکومت اسلامی که پرونده ی ضد بهایی و بهایی ستیزی را در کارنامه سیاه خود دارا می باشد) به تعداد انگشتان دست رسیده و بقولی دکان نذری اش تخته شد.

سوپر خوراک دیگر حامی عاشوراییان که هر سال غذای نذری داده و شرکت کنندگان را سیر می کرد نیز امسال از پخش نذری خود داری کرد.

 این دست آوردها مدیون حضور تک، تک مخالفان اندیشمند و استوار در سه سال گذشته می باشد.

مخالفان جمهوری جنایتکار اسلامی که از لشکر کشی و کثرت تعداد آنها که با دلارهای غارت شده ملت ایران توسط عوامل جمهوری اسلامی به خیابان آورده می شدند نا امید نشده و با تمام توان درمقابل آنها ایستادگی کردند.

اتفاقات دیگری هم در این روز بوقوع پیوست مانند دستگیری دختری جوان توسط پلیس و یا فردی غیر ایرانی که در دسته عاشوراییان بود و به بیژن فتحی حمله کرد ه و او را تهدید به مرگ نمود! که در نوشته های آتی همراه با تصویر آنها اطلاع رسانی خواهیم نمود . 

البته باید در نظر داشت که هدف ما از این روشنگری ها فقط برای پیشبرد اهداف عالی و انسانی در امر مبارزه با حکومت جنایتکار ضد انسانی اسلامی می باشد.

در ویدئوی ذیل بخشی از فعالیت ما در مقابله با لشکر عوامل جمهوری اسلامی به تصویر کشیده شده است . عواملی که هر لحظه در فکر حمله وحشیانه به ما بودند!!!

لطفا از هر کدام این داعشیان تورنتویی شناخت دارید در ذیل عکس آنها اطلاع رسانی نمایید.

 

زنده باد آزادی

زنده باد زندگی

زنده باد عشق و انسانیت

 

نهاد مادران علیه اعدام 

تلفن : ۰۰۱۶۴۷۳۶۱۹۲۰۴

N.T.Execution@Gmail.Com

 

https://drive.google.com/file/d/18m7Oqy6fxN2JNZahavt9v0E2xDlyj9JB/view

https://drive.google.com/file/d/1h8Ag3vGq9b_doBL6Nnnj0f_vjuhEGP7T/view

https://drive.google.com/file/d/1l8YwlWhpqDPWOf2SSgjmMf6lHyWOeLr_/view

https://drive.google.com/file/d/18R7RluQc19FbuEG4cDdpIkZ022Q7rByr/view

https://drive.google.com/file/d/1P4y2Eb08Zdxm7AVMwUe0foZXi12gH-T7/view

https://drive.google.com/file/d/12duEHZ2H4H33Bs0iSCdXnEUrVtNKwj9e/view

https://drive.google.com/file/d/1QLowgbgICNMX-_QXBnunmBSap9N68N7m/view

https://drive.google.com/file/d/1y9qJzZKP2EHkrtV2JSOb6cLyGSwoP8b_/view

https://drive.google.com/file/d/1Di4j5twccB3S0fYUSjbejCy7_Ybtp4yF/view

 

 

عاشورای تورنتو10 سپتامبر2019 برابر با 19 شهریور1398 جمهوری اسلامی در برگزاری عاشورای 2019 متحمل شکست سنگینی شد .جمعیت شرکت کننده در عاشورا تقریبا یک سوم تعدادشرکت کنندگان در سال گذشته بود.مسیر راهپیمایی از خیابان اصلی شهر ( خیابان یانگ ) از طرفداران جمهوری اسلامی سلب شده و عوامل حکومت اسلامی از خیابانهای فرعی مجبور به برگزاری مراسم ضد انسانی خود شدند.نذری خوران سوپر زمانی ( سوپری طرفدار حکومت اسلامی که پرونده ی ضد بهایی و بهایی ستیزی را در کارنامه سیاه خود دارا می باشد) به تعداد انگشتان دست رسیده و به قولی دکان نذری اش تخته شد.سوپر خوراک دیگر حامی عاشوراییان که هر سال غذای نذری داده و شرکت کنندگان را سیر می کرد نیز امسال از پخش نذری خود داری کرد. این دست آوردها مدیون حضور تک، تک مخالفان اندیشمند و استوار در سه سال گذشته می باشد.مخالفان جمهوری جنایتکار اسلامی که از لشکر کشی و کثرت تعداد آنها که با دلارهای غارت شده ملت ایران توسط عوامل جمهوری اسلامی به خیابان آورده می شدند نا امید نشده و با تمام توان درمقابل آنها ایستادگی کردند. اتفاقات دیگری هم در این روز بوقوع پیوست مانند دستگیری دختری جوان توسط پلیس و یا فردی غیر ایرانی که در دسته عاشوراییان بود و به بیژن فتحی حمله کرد ه و او را تهدید به مرگ نمود! که در نوشته های آتی همراه با تصویر آنها اطلاع رسانی خواهیم نمود . البته باید در نظر داشت که هدف ما از این روشنگری ها فقط برای پیشبرد اهداف عالی و انسانی در امر مبارزه با حکومت جنایتکار ضد انسانی اسلامی می باشد. در ویدئوی ذیل بخشی از فعالیت ما در مقابله با لشکر عوامل جمهوری اسلامی به تصویر کشیده شده است . عواملی که هر لحظه در فکر حمله وحشیانه به ما بودند!!!لطفا از هر کدام این داعشیان تورنتویی شناخت دارید در ذیل عکس آنها اطلاع رسانی نمایید.زنده باد آزادی زنده باد زندگی زنده باد عشق و انسانیت نهاد مادران علیه اعدام تلفن : 0016473619204N.T.Execution@Gmail.Com

Mahvash Fathi paylaştı: 10 Eylül 2019 Salı

 

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

https://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است