چرا مبارزه مسلحانه و خشونت؟

بدان، آنها میخواهند تو ندانی!

Text Size

هرگاه که از واژه خشونت استفاده میکنیم، عده دیوانه وار آنچنان صلح طلب میشوند که گویی این ما هستیم که با بانکهایمان هر روز به جامعه فرودست تجاوز میکنیم، انگار این ما هستیم که مردم را در جنگ ها بدلیل بازی های سیاسیمان میکشیم، انگار این ما هستیم که معترضین را به زندان می اندازیم، شکنجه و تجاوز میکنیم…
آنچه بعنوان خشونت از ما صادر میشود چیزی جز برگرداندن خشونت بسمت سیستمی نبوده است و نیست که همه ی این بلاها را در پشت نقاب قانون و دولت بر سرمان می آورد.
سیاست مداران نیز همانند اینگونه افراد به اصطلاح صلح جو از صلح صحبت میکنند، اما نه به این دلیل که واقعا صلح طلب هستند، آنچه که آنها میخواهند چیزی جز انحصار استفاده از خشونت تنها برای خودشان نیست‌.
در برگرداندن خشونت به سمت سیستم، بی رحم باشید، بخششی در کار نیست و فراموش کاری نیز در کار نخواهد بود. آنچه در بخش های پیشرو بیشتر به آن خواهیم پرداخت توانایی بسیار زیاد انسان در انجام مبارزه است آنچه که بسیاری از وجودش بی خبر هستیم.

مبارزه مسلحانه و خشونت هرگز راهکاری نبوده است که ما واقعا دوست داریم از آن استفاده کنیم یا از انجام آن لذت ببریم، آنچه که در پیش روی ما قرار گرفته است، انتخابی تحمیل شده از سوی سیستم بوده است، در حقیقت عامل شکل گیری اینگونه مبارزات خوده سیستم حاکم است که با در تنگنا قرار دادن ما اقشار ضعیف جامعه، چاره ای را جز گرفتن اسلحه در دست برایمان نگذاشته است، برای آزادی امان و برای برابری.

تروریست ها و دزدان حقیقی، دولت ها و سرمایه داران هستند؛ تروریست های واقعی دولت ها هستند که مردم را با پشتوانه قوانین خود، سرکوب، شکنجه و سلاخی میکنند. همان دولت هایی که با بازی های سیاسی خود، مردم را ترور میکنند و نامش را جنگ میگذارند.
دزدان حقیقی سرمایه داران هستند که کالاها را در نزد خود نگه داشته اند درحالی که بسیاری بدلیل نداشتن آنها گرسنگه اند، بی خانمان هستند و برای داشتن اندکی از این کالاها باید برده وار برای رئسایی کار کنند که همین سرمایه داران هستند، کار چندش آوری که در نهایت امر سرمایه داران را سرمایه دارتر و ما فقرا را فقیر تر میکند، این دقیقا همانگونه ای است که این سیستم لیبرال-کاپیتالیسمی به حیاتش ادامه میبخشد.

صلح، تنها دروغی شیرین است که نظام کاپیتالیستی روی آن پروپاگاندای خود محور انجام میدهد، صلح توافقی میان ثروتمندان و قدرتمندانی است که تصمیم گرفته اند به یکدیگر آسیب نرسانند اما این بدین معنا نیست که ما فقرا و اقشار ضعیف جامعه نیز بخشی از این صلح منحصر به فرد خواهیم بود، زیرا که ما نه ثروتمند هستیم و نه قدرتمند.

ما وجود داریم تا برایشان کار کنیم، ما وجود داریم تا زمانی که برده های خوبی برایشان باشیم. اما همین که پایمان را از گلیمی که آنها برایمان ترسیم کرده اند درازتر کنیم، محافظانشان که همان سرکوبگران ما فقرا و ضعفای جامعه هستند، میدانند چگونه کارشان را انجام دهند، جیره بگیرانه خائنی که نامشان پلیس است.

آنها قدرت و ثروت دارند، تا دندان نیز مسلح اند، پشت نام قانونشان، پشت نام جنگ ها، ما را میکشند، شکنجه میکنند و به ما تجاوز میکنند، آنوقت اگر از خود دفاع کنیم میشویم تروریست و هرج و مرج طلب. آنها از واژه تروریست استفاده میکنند تا ما آزادی و برابری خواهان را جنایتکار جلوه دهند و افکار آموزش ندیده افراد جامعه را با عنوان محافظت در برابر تروریسم، دستکاری کنند تا نه تنها انگشت اتهام را بعنوان جنایتکارانه حقیقی از روی خود بردارند بلکه انگشت اتهام را بسمت آزادی و برابری خواهان نشانه روند که چاره جز خشونت برایشان نمانده است.

زنده باد آنارشی

آبتین پارسا، ۲۶ جون ۲۰۱۹

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_CO

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل