انتقال ناگهانى یک زندانى سیاسى عرب از زندان مشهد به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز

24 مارس اخبار روز

زندانى سیاسى عرب #حسن_ودایى پور معروف به حسن ناصرى ۳۳ ساله (متولد ۲۱/۰۱/۱۳۶۵) اهل شهرستان شوش که در فروردین ۱۳۹۰ به اتهام محاربه با خدا، اقدام علیه امنیت کشور وارتباط با خارج از کشور در دادگاه انقلاب محاکمه و به ۲۰ سال حبس در زندان سبزوار محکوم شده بود، بطور ناگهانى مدتى پیش به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.
حسن ودایى پور بعد از بازداشت چندین ماه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت شدیدترین شکنجه جسمى و روحى قرار گرفته بود که بعد از صدور حکم در دادگاه انقلاب او را به زندان مشهد منتقل کرده اند. او چند سال در زندان مشهد بود وسپس او را به #زندان_باز معرفى کرده اند و از رأى باز استفاده مى کرد.((در زندان‌های باز زندانی هنگام صبح از آسایشگاه خارج و در مراکز مختلف مشغول حرفه‌آموزی یا کار می‌شود و شب برای استراحت به زندان بازمی‌گردد.))
حسن ودایى پور بیست روز پیش مانند سابق به زندان بسته در زندان مشهد منتقل مى شود. در اواخر اسفندماه ۱۳۹۷ بستگان ودایى پور از طریق زندان مشهد با خبر مى شوند که حسن ودایى پور به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده است و تا کنون از سرنوشت او هیچ خبرى ندارند.
حسن ودایى پور همراه ۸ تن از جوانان شهرستان شوش در فروردین ۱۳۹۰ ماهها در بازداشتگاه های مخوف اطلاعات تحت شکنجه شدید روحی و فیزیکی قرار گرفته بودند و حتى در اثر شکنجه های شدید سه نفر از آنان بنامهای احمد دبات ، على(سجاد) بیت عبدالله و ماهر کعبى در فیلم ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات در کانال انگلیسى ” پرس تی وی” به عضویت در گروه عملیات مسلحانه ای بر ضد نظام ، اعتراف کرده اند. آنهابه اتهام محاربه با خدا و افساد فی الارض ، اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروه هاى سیاسی خارج از کشور توسط شعبه اول دادگاه انقلاب قاضی #اندى به حبس همراه با تبعید محکوم شدند.
افراد همپرونده حسن ودایى پور که همگى از شهرستان شوش هستند، به شرح زیر است:
١-حسن ودایى پور ۳۸ ساله ۲۰ سال حبس در تبعید در زندان سبزوار٢-احمد دبات فرزند علیوی،۳۰ساله، ۲۰ سال حبس و تبعید در زندان شهر رشت٣-على(سجاد) بیت عبدالله ۱۵ سال حبس و تبعید در زندان شهر گرگان۴-احمد کعبی (زغیبی) فرزند رحیم ۱۵ سال تبعید در زندان کرمان ۵-علی کنانى ،۳۴ساله،۲۰ سال حبس و تبعید به زندان شهر سارى۶-جعفر بیت عبداله(کعبی)،۳۱ساله، از روستای بیت علاوى شهر شوش ۱۵ سال حبس و تبعید در زندان شهر یزد٧-ماهر کعبی ( زغیبی) ،۲۸ساله،فرزند رحیم ۱۰ سال حبس و تبعید در زندان اردبیل٨-یوسف لطیفى(خسرجی)،۳۴ساله، ۱۰ سال حبس و تبعید در زندان شیراز٩-عباس صگورى، ۴۳ ساله ، ۱۵ سال حبس وتبعید در زندان همدان 
انتقال حسن ودایى پور بشکل غیر منتظره وبعد از گذشت ۸ سال حبس موجب نگرانى ونارحتى خانواده و بستگان او شده است که مبادا او در #معرض_خطر_شکنجه و #پرونده_سازى_جدید قرار بگیرد.

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_CO

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است