اعلام اعتصاب سراسری کارگران بندرگاه های سوئد

سندیکای آزاد کارگران بندرگاه های سوئد به مُبارزات حق طلبانه ی خود همچون گذشته ادامه می دهد. از مبارزات سندیکائی کارگران پُشتیبانی کنیم اطلاعیه سندیکای کارگران بندرگاه های سوئد – بخش ۴ … ادامه خواندن اعلام اعتصاب سراسری کارگران بندرگاه های سوئد