جامعه «ایران» تنها راه منطقی جلوی پایش جنبش آنارشیستی است

خبات محمدزادە

Text Size

جامعە (ایران) که تنها راه جلوی پایش جنبش آنارشیستی است ؛ چرا که در طول تاریخ مبارزات اجتماعی ایران ، همیشه انقلاب از سوی چهره های جدید قدرت و دیکتاتور قبضه شده و رنج و مبارزه آزادی خواهان دزدیده شده است .

جامعه ایران امروز بیش از پیش پتانسیل شورشی و انقلابی را در خود می پروراند و هر لحظه آماده انقلاب و دگرگونی است. با توجه به سرکوب و در نطفه خفه کردن وحشیانه ندای آزادی خواهانه جامعه، هر روز بیشتر شعار آزادی و رهایی از ستم و سلطه سر داده خواهد شد.

اما برای اینکه انقلاب ستمدیدگان و گرسنگان به بیراهه نرود و گام درستی به سمت آزادی برداریم، انقلاب ما تشنه آگاهی انقلابی ست . تشکیل انجمن ها و کمون ها و سازمان های خود جوش مردمی در هر جا و مکانی لازمه ی انقلاب ما پابرهنگان است.

با اجازه ندادن به گروه ها و احزابی که با ماسک و نقاب دموکراسی و آزادی خواهی می خواهند رهبری انقلاب را به دست گرفته و در راستای منافع خود به آن جهت دهند، انقلاب را پویا و آزاد نگه داریم .

دولت در بطن و ذات خود ضد آزادی و دموکراسی است و طبقه‌ی حاکمی است که بر رنج زحمتکشان و ستمدیدگان سلطه خود را بنیان می‌گذارد.

نه تنها تشکیل آن برای حفاظت و امنیت ما زیر خط فقر نگه داشته شده‌ها نیست، بلکه امنیت جامعه را تهدید می‌کند و مانند دیو دو سر به آزادی مردم حمله می‌کند.

پلیس و سرباز و ارتش و زندان و… را برای حفاظت از خود و سرکوب آزادی های اجتماعی تشکیل داده است .

آگاهی آنارشیستی به ما آن آگاهی انقلابی را می دهد که آینده انقلاب فرودستان از آن پابرهنگان خواهد بود و ما گرسنگان به هیچ رهبری و حزب پیش‌آهنگ و گروه و دسته ای نیاز نداریم، که این ها جز ابزاری برای سرکوب و نهادی برای استثمار ما نیستند و آزادی و برابری از نهاد های قدرت و حاکمیت بیرون نمی آید.

اگاهی آنارشیستی به ما آن آگاهی انقلابی را می‌دهد که خود را سازمان دهیم برای رسیدن به آزادی و جامعه خودمدیریتی و ‌تشکیل انجمن ها و کمون های آزاد در محله و شهر و روستا و محل کار و آموزش .

به ما آن آگاهی انقلابی را می دهد که انقلاب ما برای نابودی آن سیستم‌های سلسله مراتبی و نظام مرد سالار و رهبر و سرور و ارباب است که جامعه را به گله هایی برای سلطه و بهره کشی تبدیل کرده است.

بله ما جامعه ایران، جامعه ای که انقلابات تاریخ ما قبضه شده و رنج مبارزه ما به دست احزاب و گروها و سازمان های غیر مردمی دزدیده شده، به آگاهی آنارشیستی نیاز مندیم .

نباید فراموش کنیم که احزاب و جریان های سیاسی نه تنها برای تدارک و آماده‌سازی انقلاب نیستند بلکه خود را برای قبضه و منحرف کردن انقلاب سازماندهی کرده و می کنند، تا تکرار تاریخ را بار دیگر به نظاره ننشینیم.

خبات محمدزادە

———————————————————–

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل