نامه و پیام صوتی سهیل عربی از زندان در حمایت از تظاهرات سراسری

Text Size

نامه و پیام صوتی سهیل عربی از زندان

شاید گمان کنید شادی بخشترین خبر ممکن برای یک زندانی، خبر رهایی از زندان باشد.
اما برای من بهترین خبر، فریاد شما بر سر ویرانگران و غارتگران بودەاست.
فقر، بیکاری و گرانی، درد مشترک اکثر مردم ایران زمین است و بەراستی کە مطالبات امروز مردم کاملا برحق است.
راهی برایمان نمانده است، مگر براندازی سیستمی که اصلاح ناپذیر است.
باید این جنبش را تبدیل بە یک انقلاب کنیم.
آری رفقا براستی کە برای انقلاب، همین امروز هم دیر است.
جنبش ٩۶، بر خلاف جنبش ٨٨ که جنبشی بورژوایی بود و بە همین دلیل شکست خورد، مستعد تبدیل شدن بە یک انقلاب پرولتاریایی است. بە شرط انکه از شکستهای پیش عبرت بگیریم و یاد بیاریم، هرجا کە شکست خوردیم بە این دلیل بود کە بەاندازە کافی رادیکال نبودیم که اگر بودیم، بە خط امامیهایی که ماکس رفورم بر صورت دارند اعتماد نمیکردیم.
نگذاریم خوردەبورژواها، سلبریتی های شبه اپوزیسیون و مالەکشان با شعارهایشان فریبمان دهند.
حالا وقت سگ کشی است و فراموش نکنیم، مبارزە زیر لحاف اگر ثمری داشت، امروز وضعمان چنین نبود.
پس یکبار برای همیشه، درعوض انتظار برای فرارسیدن انتخاباتی نمایشی و دور باطل بد و بدتر؛
همین امروز، بهترین راه که همانا مبارزه تا پیروزی است را برگزینیم.
تا زمانی که سرنگونیشان را جشن نگرفتیم
بایستیم و حقمان را بگیریم.
زمین را
بارانِ برکت‌ها شدن
مرگِ فوّاره از این‌دست است.
ورنه خاک
از تو
باتلاقی خواهد شد
چون به گونه‌ی جوبارانِ حقیر مُرده باشی.
فریاد شویم تا باران، وگرنه مرداران.

 

پاینوشت : توضیح عصر آنارشیسم

مواضع و نظرات مطرح شده در این ویدئو دیدگاه ها و نظرات همقطار سهیل عربی است .

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل