نامه و پیام صوتی سهیل عربی از زندان در حمایت از تظاهرات سراسری

31 دسامبر اخبار روز

نامه و پیام صوتی سهیل عربی از زندان

شاید گمان کنید شادی بخشترین خبر ممکن برای یک زندانی، خبر رهایی از زندان باشد.
اما برای من بهترین خبر، فریاد شما بر سر ویرانگران و غارتگران بودەاست.
فقر، بیکاری و گرانی، درد مشترک اکثر مردم ایران زمین است و بەراستی کە مطالبات امروز مردم کاملا برحق است.
راهی برایمان نمانده است، مگر براندازی سیستمی که اصلاح ناپذیر است.
باید این جنبش را تبدیل بە یک انقلاب کنیم.
آری رفقا براستی کە برای انقلاب، همین امروز هم دیر است.
جنبش ٩۶، بر خلاف جنبش ٨٨ که جنبشی بورژوایی بود و بە همین دلیل شکست خورد، مستعد تبدیل شدن بە یک انقلاب پرولتاریایی است. بە شرط انکه از شکستهای پیش عبرت بگیریم و یاد بیاریم، هرجا کە شکست خوردیم بە این دلیل بود کە بەاندازە کافی رادیکال نبودیم که اگر بودیم، بە خط امامیهایی که ماکس رفورم بر صورت دارند اعتماد نمیکردیم.
نگذاریم خوردەبورژواها، سلبریتی های شبه اپوزیسیون و مالەکشان با شعارهایشان فریبمان دهند.
حالا وقت سگ کشی است و فراموش نکنیم، مبارزە زیر لحاف اگر ثمری داشت، امروز وضعمان چنین نبود.
پس یکبار برای همیشه، درعوض انتظار برای فرارسیدن انتخاباتی نمایشی و دور باطل بد و بدتر؛
همین امروز، بهترین راه که همانا مبارزه تا پیروزی است را برگزینیم.
تا زمانی که سرنگونیشان را جشن نگرفتیم
بایستیم و حقمان را بگیریم.
زمین را
بارانِ برکت‌ها شدن
مرگِ فوّاره از این‌دست است.
ورنه خاک
از تو
باتلاقی خواهد شد
چون به گونه‌ی جوبارانِ حقیر مُرده باشی.
فریاد شویم تا باران، وگرنه مرداران.

 

پاینوشت : توضیح عصر آنارشیسم

مواضع و نظرات مطرح شده در این ویدئو دیدگاه ها و نظرات همقطار سهیل عربی است .

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است