آنارشیستهای بوکان در اینستاگرام

آنارشیسم نه هرج و مرج طلبی و نه ایدئولوژی است

☆●آنارشیسم یک ایدئولوژی نیست،

بلکه یک اندیشه ی سیاسی است که بدور از هرگونه تحمیل گرایی و اقتدارطلبی ایده ی مدیریت جامعه فارغ از سلسله مراتب قدرت از بالابه پایین و حاکمیت دولت ها را پیشنهاد می دهد.

چون در جامعه ی خودگردان کسی یا کسانی در جایگاه دولت ، حزب سیاسی و یا گروه مذهبی نمی توانند ایده ها و نظرات شخصی خود را بر تمام جامعه و حتی گروهی از جامعه تحمیل کنند و به اجرا در آورند ، بلکه این جامعه است که در نهایت با بوجود آوردن ساختاری فارغ از سلسله مراتب قدرت راه کارها را پیدا کرده و با تشکیل نهادهای اجرایی موقت آنها را عملی می سازد. (نهادهای اجرایی برای جلوگیری از فساد مالی و ایجاد سلسه مراتب قدرت در درون خود بهتر است تحت نظارت مستقیم شوراهای مردمی باشند و یا بعد از اتمام پروژه ها منحل شوند)


☆●آنارشیسم هرج و مرج طلبی نیست،

سیستم کاپیتالیسم از تمام ابزارها و امکاناتی که در اختیار خود گرفته است این لقب را به آنارشیسم داده است ، چرا که اندیشه ی آنارشیسم را یک آنتی تز جدی در مقابل تز اقتدارگرایی و سلطه گری خود می بیند به همین دلیل می خواهد به جامعه ی زیر دست اینگونه بفهماند که اگر یک سیستم اعمال قدرت (دولت) وجود نداشته باشد جامعه به هرج ومرج کشیده می شود ، اما واضح است که وقتی جامعه خود را در گروه های کوچک و محلی تا رده ی شوراهای شهری و استانی در نهایت نهادی که تصمیمات را به مرحله ی اجرا در می آورد (البته با نظارت مستقیم شوراهای مردمی) سازماندهی میکند یک نظم طبیعی بدور از تسلط گرایی بوجود خواهد آمد، که هیچ گاه حکومتها نخواهند توانست چنین نظمی را با ابزار سرکوب و فشار خود بوجود بیاورند.{برای مثال حتی در پیشرفته ترین و آزادترین کشورهای جهان هم همیشه جنبش های ترقی خواه مردمی و منتقد سیاستهای دولت توسط نیروهای نظامی (که صرفا حافظ منافع دولت هستند نه مردم !) سرکوب میشوند].

دیگر بماند نامنی کلی دنیا که فقط به واسطه ی وجود دولتها و سیاستهای جاه طلبانه آنهاست، که با جنگ بر سر منافع خود هر سال موجب کشته و بی سر پناه شدن هزاران انسان میشوند.

برای دست یافتن به جهانی بدون جنگ و کشتار و سیستم برده داری نوین، باید در مقابل این سیستم ایستاد و شورش کرد.

منبع : آنارشیستهای بوکان

————————————————————–

آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام :

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

 

آدرس آنارشیستهای شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

آدرس کانال آنارشیستهای شهر سنندج در تلگرام

ئانارکیستەکانی شاری سنە
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

 

آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۱۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۱۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است