دست اندرکاران این رژیم منفور جمهوری اسلامی، باعث و بانی این انفجارو آتش سوزی هستند!

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی (فریاد خاوران)

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

ننگ و نفرت بر سیستم و نظامی که باعث و بانی این فاجعه است، سیستم و نظامی که بوی از انسانیت نبرده و جان انسان برایش ارزشی ندارد، فاجعه دیگری آفرید. این نظام و سیستم گندیده که فقط به سود و بهره کشی از انسان می اندیشد و منافعش جز کسب سرمایه بیشتر چیزی نیست، دهها تن انسان بار دیگر جان خود را در راه این دزدان و مفتخوران سرمایه دار اسلامی از دست دادند.

روزی نیست که فجایع و سوانح کاری را شاهد نباشیم، کارگرانی در نبود ایمنی کاری از ساختمان پرتاب میشوند، کارگرانی دست و انگشت خود را در زیر ماشین از دست میدهند، کارگرانی از مواد سمی، مسموم میشوند، کارگرانی در جاده ، زیرماشین میروند ، کارگرانی با ریزش معدن، جان خود را از دست میدهند و… و این بار کارگران آتش نشانی که تجهیزات ابتدایی و محدودی بعلت دزدی سران دولت، کارکنان و باندهای وابسته اشان در اختیارشان گذاشته اند، جان خود را از دست دادند. کارگران آتش نشانی با وجدان و عشق به حیات انسانی، جان خود را به خطر انداخته تا جان دیگری را نجات دهند، آنها نیر با مردم بیشماری سوختند و از میان رفتند. شرافت تک تک این کارگران آتش نشانی هزارها برابر ارزش تمامی این دستگاه و نظام وحشی سرمایه داری جمهوری اسلامی است. خانواده های بیشماری تنها نان آور خود را از دست دادند و در این نظام گندیده در قدرت، از هیچ امکانی برخوردار نیستند، آینده سخت و دشواری در انتظار مردان ، زنان و کودکان بیشمار دیگری در راه است.

این فاجعه به سادگی جبران پذیر نیست. ساده نیست ترمیم انسانهایی که جان در کف با درآمدی ناچیز، بدون تامین اقتصادی وبیمه، کار سخت جسمی و روحی، برای حفظ امنیت و نجات جان دیگران بکوشند.

زنده باد انسانیت کارگران آتش نشانی.

کلیت رژیم جمهوری اسلامی مسئول این فاجعه است. تمامی این جانیان رژیم باعث و بانی این آتش سوزی و انفجاراند، آنها در مکانهای امن خود به دزدی و کثافت کاری خود مشغولند. آنها کسانی هستند که نزدیک به چهار ده شرایط سخت و دشواری را برای اکثزیت شهروندان ساخته اند، آنها هزاران انسان شریف را زندانی، اعدام و دسته جمعی به قتل رسانده اند، از این رژیم نمیتوان امنیت، بازسازی شهر و جامعه را انتظار داشت.

بازسازی و جامعه امن، زندگی انسانی و مطمئن را میتوان با یاری و حضور تمامی شهروندان پس از سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی و نظام گندیده به انتها رسیده سرمایه داری پی ریزی نمود.

به تمامی بازماندگان این فاجعه تسلیت و این ضایعه از دست رفتن کارگران آتش نشانی را نیز به طبقه کارگر ایران تسلیت میگویم. یاد تمامی جانباختگان فاجعه پلاسکو گرامی باد.

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

۲۰ ژانویه ۲۰۱۷

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی (فریاد خاوران)

shorahamkari@gmail.com

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی