فراخوان به تظاهرات در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در روز شنبه مقابل پارلمان هلند

Text Size

روز شنبه ۱۴ ژانویه ساعت ۱۴٫۰۰ در مقابل پارلمان هلند در شهر دنهاخ (لاهه) جمع می شویم سپس به طرف دادگاه لاهه و سفارت جمهوری اسلامی ایران تظاهرات اعتراضی خود را ادامه می دهیم.
امروز پلیس و شهرداری دنهاخ با تقاضای برگزاری تظاهرات ما موافقت کردند.

جمهوری اسلامی باید تمامی زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط آزاد کند.
در تمام طول تاریخ دگر اندیشی و رقابت ازاد اندیشه ها موجب رشد تمامی علوم و پیشرفت بشریت شده است.
دیکتاتورها و بنیادگراها می خواهند بزور شمشیر و توپ و تانک با عقاید دیگر رقابت کنند و از طریق ممنوعیت باورهای دیگر و زندان و شکنجه و اعدام دگراندیشان، حقانیت خود را جعل کنند!
ساختن جامعه ای یکدست و یکرنگ از طریق سرکوب و ایجاد مرزها و زنجیرهای عینی و ذهنی و اعمال دیکتاتوری بیکران هرگز به ایجاد جامعه ای خوشبخت منجر نشده است.
آزادی بیان و اندیشه و ایجاد جامعه ای مرفه و رعایت عدالت اقتصادی و اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض اجتماعی بر مبنای باورهای انسانها، مهمترین تضمین ایجاد جامعه ای متحد و سادتمند است.

اجرای ۵۰۰ حکم اعدام در سال ۲۰۱۶ ، علیرغم نرمش های قهرمانانه رژیم گواهی بر لگدمال شدن ابتداترین حقوق بنیادی انسانها در ایران است.
جامعه ای که تضمین امنیت خود را نه در گسترش دانشگاه ها و ازدیاد اندیشمندان بلکه در فراری دادن مغزها و گسترش چوبه های دار و ازدیاد جلادان جستجو می کند، جامعه سالمی نیست! اعدام به علت نمی پردازد بلکه معلول را حذف و پنهان می کند!
برپا کردن میدانهای اعدام و چوبه های دار در خیابانها و تبدیل مجامع و میادین عمومی به شکنجه گاه های آشکار رژیم جهت ترساندن و تسلیم دگر اندیشان، اگر کارگر بود نظامهای دیکتاتوری ابدی می شدند!
جمهوری اسلامی با ویران کردن خانه های باورمندان به ادیان دیگر، جلوگیری از کسب و کار آزاد آنها، ممانعت از تحصیل آنها در دانشگاههای کشور… برمنبای تبعیض آشکار ضد بشری علیه شهروندان خودش می خواهد پایه های لرزان حکومت جنایت بارش را تقویت کند!
ناپلئون بدرستی میگوید با سرنیزه خیلی کارها می توان کرد، می توان دهانهای زیادی را بست… ولی نمی توان بر روی آن نشست و حکومت کرد!

وقت سکوت و انفعال نیست!

هر جایی که استبداد و سرکوب هست، مبارزه علیه دیکتاتورها و دفاع از حقوق انسانی مهمترین تضمین آزادی و رهایی انسانهاست.
ما خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. زندانیانی که به نظامهای اجتماعی دیگر و به ادیان دیگر یا تفسیرهای اسلامی دیگر باور دارند!
ما رهبران جمهوری اسلامی ایران را مسئول جان و تمامی ضایعاتی می دانیم که به جسم و روان زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران وارد می شود!
امیدوارم با خبر رسانی تمامی انسانهای آزادیخواه شاهد حضور هرچه گسترده تر ایرانیان ارجمند در دفاع از حقوق ابتدایی زندانیان سیاسی و عقیدتی و ساختن جامعه ای انسانی باشیم.
با احترام
احمد پوری
علیرضا اعظمی
(هلند) ۱۱ – ۰۱ – ۲۰۱۷

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز جمهوری اسلامی را به خاطر وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم کرده و خواهان آزادی بدون و قید وشرط آنها شده است.


Iran: UN rights expert warns prisoners of conscience at risk of death after prolonged hunger strike
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55928#.WHQidH3oZUM

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل