برگرفته از فیسبوک آرش سرکوهی

گورخواب ها

29 دسامبر اخبار روز

از دیروز، از وقتی که گزارش گورخواب ها را دیدم، اعصابم خراب شده، اما چیزی که مرا خشمگین تر کرد بحث عقیم کردن این گورخوابان بود که کسانی آن را مطرح کردند که خود را “هنرمند” می دانند. آقای بزرگ مهر حسین پور، کاریکاتوریست و همسر او، خانم سیما حق شناس، “فعال حقوق حیوانات”. و البته تعداد زیادی که نوشته های دهشتناک آنها را لایک کردند، مانند آقای یزدانی خرم، “نویسنده و منتقد ادبی”.
نمی خواهم با این افراد در این باره بحث کنم و استدلال بیاورم. پدرم از قدیم می گفت که بحث مفید فقط با کسانی ممکن است که با آنها حداقلی از ارزش ها و باورهای مشترک داری. کسانی که با دیدن عکس هایی از زندگی گورخوابان به جای خواست بهبود وضعیت آنها، به جای خواست عدالت اجتماعی، خواستار عقیم کردن این گور خوابان می شوند تا دولت مجبور نشود با “سرمایه مردم” هزینه زندگی فرزندان آنها را تامین کند، یک نام دارند: فاشیست.
زندگی من کوتاه تر از آن است که به بحث با فاشیست ها بنشینم. فاشیسم عقیده و نظر نیست، جنایت است. ترویج نظریه های فاشیستی و ضد انسانی شامل آزادی بیان نمی شود.
اگر کسی در در آلمان، جایی که من زندگی می کنم، سخنانی مانند سخنان آقای حسین پور یا خانم حق شناس را بر زبان آورده بود، در واقع به حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود خاتمه داده بود و، تاکید می کنم به حق، از جامعه طرد می شد. ایران اما متاسفانه کشوری است که در آن افرادی با عقاید فاشیستی خود را حتی هنرمند می دانند!

منبع : فیسبوک آرش سرکوهی

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است