تحلیل خبری روز : «فیدل ما» و «کاستروی آنها » در دو تصویر متضاد!

فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

Text Size

مرگ کاسترو از آن رویداد هایی است که انسان را در موقعیتی پارادوکسیکال قرار میدهد .مرگ او احساس اندوه پایان نافرجام یک اسطوره آزادیبخش که دیکتاتور شد را ازیک طرف ویاد قهرمان پرشور مبارزه وپیکار علیه دیکتاتوری وبی عدالتی از طرف دیگر را تواما در آدم برانگیخته میکند.

بحث در باره حب وبغض انسانی است که پرچمدار مبارزه با امپریالیسم واستعمار، ونیزدوست وهم پیمان رژیم های خودکامه توتالیر بود. این فیدل بود که با چند ده نفر چریک مبارزه را ازکوهستان سیراماسترا شروع کرد وبعد از سه سال دیکتاتورفاسد ، باتیستا ، دست نشانده دولت بورژوازی آمریکا را از اریکه قدرت پایین کشید و همراه چه گوار به الگو و الهام بخش انقلابیون در سراسر دنیا برای رهایی از استعار ودیکتاتوری وسرمایه داری بدل شد.

هم او بود که نوید آزادی وبرابری وسوسیالیسم را برای مردم کوباه داد واز انقلابیون دیگر کشورها از گواتمالا و بولیوی گرفته تا اوگاندا و فلسطین حمایت کرد.

فیدل درمقابل های بی توطئه های بی شمار دولت متجاوز آمریکا ومحاصره وتحریم اقتصادی ایستاد وسر تسلیم فرود نیاورد.اما کاسترو مانند بسیاری از مبارزین سوسیالیست ، مزه دولت وقدرت اورا سرمست از غرور وتوهم کرد .

فیدل به جای ایجاد نظامی مردمی وپشت بستن بر قدرت اراده اجتماعی توده مردم در گیرودار جنگ سرد بر موشکهای اتمی دیگر امپریالیست جهان یعنی شوروی تکیه کرد وازکمونیسم جنگی که بلشویکها در جنگ داخلی بر همه بخشهای اقتصادی وفرهنگی حاکم کرده بودند الگو برداری کرد وبه جای ایجاد شورا ها وکمیته ها و سندیکاها و نهادهای مردمی و واگذاری قدرت به مردم و فاصله گرفتن از کیش شخصیت ،سیستم تک حزبی را بر کشور حاکم گرداندودولتی متمرکز و بوروکراتیک را پایه گذاری کرد که حتی یار نزدیکش چه گوارا هم تابش را نیاورد .

کاسترو شیفته قدرت شده بود تا این مثال آنارشیستها را که قدرت آدم را فاسد میکند ودولت منشا استبداد است را بار دیگر اثبات کند او چهل ونه سال تا آخرین رمق هایش به قدرت چسپید و به شیوه پادشاهان برادر را وارث خودش کرد. او حتی با رژیم های مرتجع وضد بشری مانند سوریه ولیبی و حکومت اسلامی پیمان دوستی بست و رابطه نزدیک داشت .

کاسترواز کسانی تمجید کرد که در کشورهایشان ده ها وشاید صدها جوان به جرم داشتن عکسی یا کتابی از فیدل و چه گوارا اعدا م کرده بودند او به تدریج دچار دگردیسی شد از انقلابی به حاکمی سرکوبگربدل شد .

انقلابی خستگی ناپذیرو دوست خلقهای ستمدیده به سرانجامی نیک نرسید وبا مرگش دوستی قدیمی وسرزنش وافسوس فرصت های از دست رفته و بیم و امید در باره آینده کوبا را که آیا در دل هژمونی سلطه جهانی سرمایه هضم خواهد شد یا هنوز نیروهایی هستند که جلوی این انحطاط را بگیرند زنده کرد.

 

فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل