ظهور ترامپ از باگ بزرگ دمکراسی لیبرال!!

پیج کارگران آنارشیست ایران

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

انتخاب ترامپ شکست مفتضحانه ودایمی دمکراسی نمایندگی و تمرکز قدرت دولتی است .تاریخ چنین شکستهایی را بارها به خود دیده است .انتخاب هیتلر وپیروزی حزب ناسیونال سوسیالیسم در ۱۹۳۳ همه فجایع جنگ جهانی بعد از آن بر بستر دمکراسی وانتخابات اتفاق افتاد.

در سال ۱۹۹۱ انتخابات الجزایر منجر به پیروزی اسلام گراها شد وعدم انتقال قدر ت به آنها منجر به کشتار دهها هزار نفر وجنگ داخلی ده ساله شد .کارلوس دیکتاتور مشهور فیلیپین با انتخابات روی کار آمد اینها ودهها مورد دیگر حکایت از باگ بزرگی دارد که دمکراسی لیبرال برای رشد نظامهای فاشیستی ودیکتاتوری وعروج کاریزماها یی دارد که با مهندسی افکار عمومی یا تقلب با سوار شدن به موج نارضایتی عمومی از سیستم موجود به قدرت میرسند .

زمانی که قدرت بصورت هرمی وعمودی در دست یک نفر به نام رءیس جمهور یا نخست وزیر و.. تجمیع میشود وامید به حل ورفع معضلات ومشکلات وتنشهای اجتماعی به یک نفر واگذار می شود به صورتی که همه ارکان قدرت اعم از نظامی واقتصادی وقضایی و..تحت امر او باشد ، طبیعی است که مسابقه قدرت ورقابت برای رسیدن به چنین جایگاهی آرزو ورویای برای تمام انسانها میشود .

این تمرکز قدرت انسان را به حد خدایی می رساند . همه این اختیارات فرا بشری که از عهده توان فرد خارج است وتنها به برگزیده ها میرسد توسط ساختاری به نام دولت فراهم میشود .دولتی همچون اختاپوس در تمام گوشه وکنار یا جغرافیا واجتماع انسانی نفوذ کرده واز جان ومال وساکنین آن سرزمین تغذیه میکند وبه صورت هیولایی در می آید که فقط افسارش را به دست یک یا چند نفر میدهد که در پروسه ای به نام انتخابات یا کودتا ویا انقلاب و…توانسنه باشد بقیه را با هر حقه وترفندی پشت سر گذاشته و به آخر خط رسیده باشد .

رقابت برای رسیدن به قدرت هدفی است که استفاده از هر وسیله ای را توجیه میکند.توسل به فریبکاری تهمت وافترا گرفته تا وعده های تغییر واصلاح زیروروکردن جامعه وانقلاب وایجاد صلح وبرابری واشتغال وتوسه ورشد اقتصادی و..همه اینها ابزاری میشود برای رسیدن به قدرت .

اگر در انتخابات آمریکا جابجایی قدرت به واسطه حفظ چارچوب وساختار متاسبات سرمایه داری وجلوگیری از افت وضرر مالی تا حد زیادی بدون خشونت فیزیکی انجام میشود هستند جوامعی که با هر انتخابات وگذار قدرتی حمام خون را می افتد وجامعه تا حد آنومی وازهم گسیختگی کامل سقوط میکند.تازمانی که چنین ساختارهرمی وجود دارد وتا زمانی که قدرت این فریبندگی وجذبه متافیزیکی را دارد مسابقه برای قدرت هم خواهد بود .

تنها زمانی این بازی ومسابقه اهریمنی پوچ وبی معنی خواهد بود که قدرت فاقد تمرکز باشد واصل برابری اختیارات انسانی تا دمکراسی مستقیم وبلا واسطه پیش رفته باشد وقدرت بر تک نک انسانها تقسیم شده باشد وهرانسانی ریس جمهور خودش وعضوی از چامعه آزادی باشد که هیچ کس را بالای سرخود نداشته باشد واین امر تنها با تقدس زدایی از دولت وحذف همیشگی آن از ساحت جامعه میسر است.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی