تجاوز به کودک را به گرایش جنسی ربط ندهید!

جمال صوفی

Text Size

در ایران و هر جای دیگر جهان موضوع تجاوز به کودکان هر چند وقت یکبار به سوژه ی داغ خبری تبدیل می شود و اگر شخص متجاوز نزدیک به نظام حاکم و سیستم ایدئولوژیک آن باشد داغتر ،چه بسا به وزنه ای در اختیار اپوزسیون مخالف قرار میگیرد در راستای رقابت برسر قدرت ،این وسط تنها چیزی که در نظر گرفته نمی شود قربانیان تجاوز و تاثیرات آن بر بطن جامعه از جمله افراد با گرایش همجنسگرایانه ، که همیشه منجر به سرخوردگی بیشتر آنها می شود.
اگر بخواهیم به مقوله ی تجاوز به کودکان بپردازیم  فارغ از بحث جنسیت در هر صورت، عملی وحشیانه و ضد انسانیست و بشدت محکوم است، ولی ربط دادن این رفتار متجاوزانه به گرایش همجنس خواهانه نیز به خودیه خود مسئله راضد انسانی تر و بحرانی تر میکند. در تعدادی از متن های منتشر شده در این بابت نویسندگان بدون در نظر گرفتن تفاوت مقوله های غیر همسان گرایش جنسی و تجاوز ، این دو را در کنار هم آورده و حتی بگونه ای ادغام کرده اند که تاثیرات این عمل خود دست کمی از تاثیرتجاوز ندارد، چرا که در این جامعه اقلیتهای جنسی وجود دارند و بخاطر شرایط سیاسی و اجتماعی نمی توانند آشکارا و علنی از حقوق خود دفاع کنند در نتیجه آنها نیز قربانی رفتارهای همجنسگرا ستیزانه می شوند ، این گونه برخوردها بازخورد و تاثیر مخربی در بدنه ی جامعه خواهد داشت و مسئله ی حقوق اقلیت های جنسی را بیشتر و بیشتر دست خوش ذهنیت های  دگماتیک غیرواقع بینانه ی قلم بدستان و نظریه پردازان می کند.
همجنسگرا به شخصی گفته می شود که بر اساس سرشت و طبیعت ذاتیش به هم جنس خود گرایش عاطفی و جنسی دارد که اغلب به ایجاد رابطه های پایدار و تشکیل زندگی مشترک و ازدواج ختم می شود، در هر صورت برای همجنسگرایان رضایت و احساس عاطفی بین طرفین شرط شکل گیری ارتباط است. اما در موارد اخیر《 چندی پیش تجاوز معلم به شاگردانش》 و جدیدا قاری قرآن بحث بکلی متفاوت است ، در جوامعی که از لحاظ قانونی منعی برای روابط همجنسگرایان وجود ندارد هم، رابطه با کودکان جزو بزرگترین جرایم محسوب می شود، اما درنظام سیاسی اسلامی ایران بجای پیگیری مسئله با سر پوش نهادن بر روی آن به هدف جلوگیری از تضعیف جایگاه و آبروریزی همچنان شاهد وقوع سریالی اینگونه تجاوزها هستیم و چه بسا کودک را شریک جرم به حساب می آورند ،جالبتر اینکه در گفته های اخیر سعید طوسی تهدید کرده است که اگر به این جرم محکوم شود ،رازهای فاش نشده ی اطرافیانش که اکثرا از افراد با نفوذ و طلاب و مجتهدین مملکت هستند برملا خواهد کرد ،در آخر اینکه متجاوزین در موارد اخیر  صرفا در جهت سوءاستفاده جنسی و شهوترانی اقدام به این عمل ضد انسانی  نموده اند که در مورد دوم بی ربط نیست اگر  این عمل خود برخواسته از آثار تلاوت قرآن باشد برای مثال در آیه ۲۴ سوره طور،۱۹ سوره انسان و ۱۷و ۱۸ سوره واقعه به توصیف غلمان بهشتی پرداخته شده است.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل