اهمیت تعلیم و آموزش در جامعه و تحریف آموزش از سوی حکومت در جهت آموزش ایدئولوژیک کودکان

Text Size

۱۴۷۴۰۹۹۷_۱۷۲۹۰۹۵۹۴۷۳۵۶۱۲۵_۱۱۶۱۵۵۰۱۵۷_n

تحصیل و یادگیری اولیین قدمیست که انسان برای شناخت خود و محیط و پرورش استعدادهایش برمیدارد، و این مرحله بدلیل اینکه مبدا و شروعی برای شکل گیری و رسیدن به بلوغ فکری و جهت گیری ذهنیت های فردی واجتماعی است اهمیت بسزایی دارد، اما در سیستم آموزشی که ازجانب نظام حاکم یا مکاتب مذهبی ارائه میشود کودک در تکاپو و کنجکاو، تحت تاثیر مستقیم ایدئولوژی سیستم قرار میگیردو هر روز ذهنیت های مورد نظر به اودیکته می شوند.

به این ترتیب فرد بدون آگاهی و ندانسته در سیستمی حل میشود که نمی خواهد مجالی برای اندیشه ی آزاد و توان تجزیه و تحلیل مسائل خارج از چارچوب سیستم حاکم باقی بماند و سعی دارد در نهایت ذهن کودک را به تسخیر درآورد و انتظار دارد در آینده هم فردی مطیع و سر به زیر با قابلیت قبول هرگونه نا عدالتی از طرف بالا دستان باشد.

سیستم آموزش دولت مکانیست برای تزریق سم بی اختیار کننده ی ذهن که قوه ی تجزیه و تحلیل وآزاداندیشی را فلج میکند و انسان تابع اصول را با تفکری مانند فرم از قبل پر شده راهی اجتماع میکند که دیگر مجالی برای رشد و تعالی اندیشه های فردی و آزاد نداشته باشد،اما سیستم به همین جا بسنده نمی کند ،پس از گذراندن جامعه از راهروهای باریک و طویل برای بارور کردن ایدئولوژی مورد نظر ، بعدها نیز از طریق رسانه های ملی و ترویج خرافات این پروسه را تداوم میبخشد.

پداگوژی آموزشی کنونی توسط شخص یا اشخاصی برای میلیونها دانش آموز تعیین و اجرا می شود در صورتیکه از دیدگاه آنارشیستی آموزش دارای جایگاه بسیار پر اهمیت و زیربنای ساختار اجتماع است باید از هرگونه اجبار ،سلطه و لغو آزادی بدور باشد در عوض روشی آزادمنشانه و مترقی که هر زمان در حال نوآوری و پیشرفت باشد مد نظر میباشد .

ژاک الیزه رکلو می گفت: 《مدارس امروز، چه آن هایی که با اصول دینی اداره می شوند و چه آن هایی که با اصول لائیک، همچون شمشیر علیه انسان های آزاد عمل می کنند. مدارس دینی و لائیک جلوگیری از تربیت کودکان آزاداندیش را منحصر به خود کرده اند.》

در همین راستا کروپوتکین، نظریه پرداز آنارشیست روسی (١٩۲١ – ١٨۴۲ میلادی) می گفت:«آیا شما نمی بینید که نظم آموزشی شما به دردنخور است چرا که وزیری می آید و روش های آموزشی اش را به هشت میلیون دانش آموز تحمیل می کند که هر کدامشان توانایی های ویژه ی خود را دارند؟ مدرسه ی شما به دانشگاه بی فکری تبدیل می شود همان گونه که زندان های شما به دانشگاه فراگیری بزه های گوناگون تبدیل می گردند.»

آموزش آزادمنشانه بگونه ای عمل میکند که فرد بتواند آزادانه بیندیشد و برای پیشبرد جامعه عمل کند ، اینگونه است که جامعه خود را ترقی میبخشد و بسوی پیشرفت گام برمیدارد .

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

آدرس تماس با ما contact us

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل