مطلب دریافتی - ناجی

سرمایه داری و مذهب سنتی ریشه دار و واحد – تاریخی گره خوررده با ازخود بیگانگی انسان!+ عکس

9 اکتبر مقالات

image003

image009

image008

برخلاف گفتار رایج سرمایه داری فقط یک رابطۀ اقتصادیی نیست – بلکه یک رابطۀ کاملآ اجتماعی – تاریخی است. با تمامی ساختارها و ابعاد فرهنگی، گفتاری (زبانی)، هنری، تئوریک، ایدئولوژیک، حقوقی، قانونی، قضایی، حکومتی، دولتی- اجرایی و ابزارها و ارزشهای سرکوبگری وارج گذاری ،پاداشی و تنبیهی،…حال چه در قالب سکولار یسم و یا چه در قالب مذهبی – حضوری فعال، روزمره، جهانی (محلی و بومی هم) و امروزین (تاریخی) و مسلط دارد و جهان امروز وشرایط حال و واقعآ موجود را به ارمغان آورده است.

و هر کدامین از این قالبها و گویشهای فرهنگی مسلط امروزین در حد بضاعت و اعتبارخویش جایگاه و حریمی  ویژه و تعریف شده –  مستمرو  منتقل شده برای مذهب یا مذاهب – چه در چمبرۀ خصوصی وفردی چه درتنگنای همهگانی و اجتماعی – چه در حوزۀ تئوری – چه در ایدئولوژی – چه علنی  چه پوشیده (یامحجبه) حضوری روزمره،فعال، جهانی (محلی و بومی هم) و امروزین (تاریخی) و مسلط دارد و جهان امروز وشرایط حال و واقعآ موجود را به ارمغان آورده است.

در محدودۀ زبان رایج می شود به استعاره گفت:

“نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دو تا شون”

و یا بقول شاعر پر آوازه می توان گفت:

“ما عدوی این ابلهان  نیستیم – ما انکار آنانیم”

ویا به به انتزاع متفکری تاریخی : “نقد مذهب اساس هر نقد است”.

                

مذهبیسم در زبان امروزه مطرح نیست و “غلط” اعلام می شود یا به ذهن تعلیم  دیده رسوخ می کند.اما “مذهب رادیکال” یا “راددیکالیسم مذهبی” شب و روز و مستمردر رسانه ها و دانشگاهها کارکردی پذیرفته  شده ومفهومی قابل انتقال در ذهن فهم و زبان  آدمیان دارد.چرا؟

ناجی

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


poql8j0h

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

آدرس تماس با ما contact us

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است