مطلب دریافتی - صمد نابدل / یاداشتی پرولتری

میلیتاریسم اسلامیست اردوغان و اشغال نظامی سوریه

30 آگوست مقالات

جنگ تعمیم یافتهه خاور میانه متمرگز در سوریه با نظامی گری و اشغال گری ترکیه وارد فاز نوینی شد. دولت اسلامیست اردوغان در رویارویی با بحران منطقه ای و داخلی از وحشت باختن قدرت ماشین دولت به جنهای تبهکار دیگر الیت سیاسی حمله عنان گسیخته را بهترین دفاع از خود (ا.ک.پ) برآورد میکند.

در این زمینهه, اردوغان برای مسخره کردن سرکرده و ولی نعمت دیرین خود, آمریکا, برنامه (بخوان شو ) تلویزیونی برای ورود جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا, در جمع بزرگی از اعظا دولت ترکیه, در روز ۲۴ اوت ترتیب داد.جو بایدن میبایست وضعیت جاری – پس از ” کودتا ” را برای رژیم اردوغان روشن سازد.

جو بایدن اظهار تاسف دولت آمریکا را اعلام نمود, به خاطر عدم اظهار حمایت کامل اتحادیه اروپا از دولت اردوغان به هنگام “کودتا “. مجددا تاکید کرد که نه اوباما و نه دولت آمریکا از قضیه کودتا مطلع بودند. در ضمن تائید روشن آمریکا از دخالت نظامی -اشغال گرانه ترکیه در سوریه را پذیرفت؛ نتیجه عملی اش, فروختن متحدین کرد به امیال سلطه جویانه -امپریالیستی اسلامیسم ترکیه. جو بایدن: کردها باید به شرق فرات بازگردند.

در نتیجه این ساخت و پاخت امپریالیستی درونی شبکه ناتو, توده های کار -زحمت کرد بویزه متراکم در نوار مرزی ترکیه -سوریه, هزینه جنگ افروزی و نظامی گری ترکیه و باندهای جنایات پیشه اسلامیستی وابسته به آن را خواهند پرداخت؛ ۳۵ نفر کشته در اثر حملات و اشغال نظامی اخیر ترکیه در سوریه. برای پرولتاریای کرد گیر کرده در کشمکش جنگی -نظامی حاضر در منطقه, بین دولتهای ترکیه -سوریه -ایران -عراق از یک طرف و باندهای جنایات کار اسلامیستی مزدور ار طرف دیگر, راه نجاتی نیست جز ابتکار و سازما ندهی آگاهانه نیروی خود و پیوند و هبستگی مبارزاتی با پرولتاریای منطقه و مابقی جهان. امید بستن به همکاری با هر جناح و دولت طبقات حاکم به معنی تخریب هر گونه چشمانداز و پتانسیل انقلاب است.

چشم انداز قدرتهای مولد جنگ تعمیم یافته در منطقه, گسترش و ادامه آن است. بحران عامل و ناشی از این جنگ ویرانگر امواج خورد کننده خودرا به مرکز ستاد نظامی شبکه امپریالیستی آمریکا /اروپا, ناتو, رسانده است. برای اولین دفعه یک عضو طفیلی ناتو -ترکیه – سیاست نظامی برای این سازمان میلیتاریستی تعین میکند: خورد شدن حیثیت میلیتاریسم ابر قدرت آمریکا در مقابل یکی از جیره خوران خود به خاطر وحشت ناتو است, از خطر پیوستن دولت اردوغان به شبکه امپریالیستی روسیه -چین.
——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است