تهدید شش فعال فیسبوکی که به تازگی با آزادی مشروط دوران حبسشان به پایان رسیده است

Text Size

شش فعال فیسبوکی که به تازگی با آزادی مشروط دوران حبسشان به پایان رسید؛ توسط مقامات اطلاعات سپاه ثارالله تهدید شدند که در صورت مصاحبه و یا هر نوع فعالیتی که تبلیغ علیه نظام باشد مجدد دستگیر و مجازاتشان تشدید خواهد شد. امیر گلستانی ؛فریبرز کاردار فر ؛مسعودطالبی ؛امین اکرمی ؛ مسعود قاسم خانی ؛مهدی ریشهری در سال نود و دو به اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیت در صفحات فیسبوک و توییتر محکوم به هفت سال حبس شده بودند . خرداد ماه امسال تحت فشارهای رسانه ای و اعتصاب غذای آنها با در خواست آزادی مشروطشان موافقت شد . اما پس از آزادی به شدت تحت کنترل اطلاعات سپاه هستند و پیاپی تهدید به دستگیری می شوند . تنها به جرم چند انتقاد !

گفتنی است رویا صابری دیگر هم پرونده ایشان همچنان در بند بانوان اوین محبوس است ؛ خانم رویا صابری ساکن انگلیس بودند و در سفر به ایران دستگیر شدند . ایشان به دلیل اینکه کسی را در ایران ندارد تا پیگیر پرونده اش باشد هنوز حتی از امکان آزادی مشروط هم محروم است.

ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺒﺲ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻬﯿﻞ ﺑﺎﺑﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ؛ﺳﻬﯿﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ؛ﺳﺤﺮ ﺍﻟﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺭﺍﮎ ﺍﺷﺎﺭﻩ کرد.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل