مطلب دریافتی - باریش نصیریان

مفهوم انسان مدرن و انسانیت

8 آوریل مقالات

شرط انسانیتمان در محکومیت برتری های هویت های انسانیمان است .

این امتیازها محصول جنایتهای تاریخیست که برای کسب این برتری اعمال گشته است.

برتری طبقاطی و قومی و زبانی و ملی و جنسی و مذهبی و دینی و… محصول تلاش ما نیست اما تداوم برتری محصول موضع گیری انسانی هر یک از ماست .بدون محکومیت این برتریها نمیتوان انسان بود همچنین نمیتوان ادعای جهان وطنی کرد.

انسان مدرن در اندیشه برابری خواهانه جهانشمول به کل بشریت است که تعریف می گردد .برابری خواهی اندیشه نسبی نیست مفهوم کلیست فرد انسانی نمیتواند در یک ضمینه خاص اجتماعی برابر طلب باشد اولویت دهی به ازادی یا برابری مطرح نمیتواند باشد اما بدون کسب برابری کامل انسانی به ازادی کامل نمیتوان رسید.

مفهوم کلی و ارزش گذاری انسانیت انسان مدرن در نگرش او و عملکرد وی در رابطه با ستم و ستمگری تعیین میگردد. انسانیت در عصیان و شورش علیه نابرابری سنجیده میگردد.انسانیت بی مرز است و محدود به همنوع نمیگردد نگرش جهانشمولیست به کل طبیعت.

انسانی به مرحله انسانیت میرسد که کاملا با استفاده از شعور و درک از خود به رابطه برتریهای کسب کرده درون خود اگاهی داشته باشد و برای نابود ساختن این برتری ها به مبارزه بپردازد.

شرط مبارزه با ستمگری نابودی اندیشه ستمگری در نهاد تفکر و عملکرد فرد انسان عینییت می یابد چه تعداد جنس مرد را سراغ دارید که بخاطرمنافع کسب شده از نابرابری جنسیتی علیه این نابرابری شوریده اند؟

چه تعداد مردمانی را سراغ دارید که بخاطر برتریت طبقاطی و زبانی و مذهبی و دینیشان و یا رنگ پوستشان علیه سیستمی که این برتریها را رسمی ساخته شوریده باشد؟ همانها به درجه انسانیت کامل رسیده اند سکوت در قبال جنایتهای تاریخی بشری شراکت در جنایتهاست.

تنها انسانی میتواند از این تعلقات هویتی برتر رها یابد که برتریت هویتی خویش را محکوم نماید و در راستای برابر حقوق ساختن همه انسانها مبارزه نماید .سکوت و یا انکار تفاوتهای موجود انسانی انکار سیستم جهانی نابرابریست که بشریت را در زنجیر نگاه داشته است.سیستم جهان سرمایه داری سوار بر این نابرابریها حکم رانی میکند .

عصیانگری شرط انسان بودن است .

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است