اینجا خاورمیانه است

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

جاییکه از سویى فاشیسم یهودى و فاشیسم اسلامى مردم عادى را به گروگان گرفته و با سلاح ساخت فاشیسم سرمایه دارى قتل و عام میکند و از سویى دیگر به جرم خاورمیانه اى بودن پس از فرار بسوى آرامش گرفتار فاشیسم اروپایى میشوند.
اینجا خاورمیانه است با تاولهاى چرکین فاشیسم. اینجا هر چه بخواهید از فاشیسم هست: یهودیت، مسیحیت، اسلام، سرمایه دارى، اروپایى، قومى و نژادى.
اینجا جاییست که کودکان بجاى بازى در دشت و دمن و یا درس خواندن در مدرسه در مراسم اعدام حاضر میشوند، یا بنام جلاد و یا بنام تماشاچى.


فاشیسم دینى منطقه را ویران کرده، منطقه ثروتمندى که عایدى مردمش جنگ است و فقر و سودش براى چپاولگر غربى و شرقى.

پس از دست رفتن نیمى از خانواده به امید ارامش راهى اروپا میشوى ولى زهى خیال باطل که فاشیسم اروپایى انتظارت را میکشد که تو خاورمیانه اى هستى و تروریست و متجاوز.

با خود مى اندیشى که خود و خانواده ات مورد تجاوز قرار گرفتى و نیمى از خانواده ات بدست فاشیستهاى اسلامى قتل و عام شدند و حالا خودت به همان متهمى؟!


اینجاست که کودک خردسالت باید تسکینت دهد که شاید یک روز بهتر خواهد آمد.

روزى که خاورمیانه از چنگال فاشیسم مذهبى و سرمایه دارى بین المللى رهایى یابد. 

ولى تا آن روز چه کودکان و زنان و مردانى که جان شیرین و زیبایشان تباه خواهد شد.

اینجا خاورمیانه است، دنیایى غریب و مغموم

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۲- عصر آنارشیسم در تلگرام
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۵ – تلگرام آنارشیستهای مریوان
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم
۱۸ – کانال تلگرام آنارشیستهای کردستان - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۲۰- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۲۱- فیسبوک  “دختران آنارشیست افغان ”
۲۲- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۳– اینستاگرام آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان )
۲۴- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۵ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۶- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۷ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۸ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۹ – تلگرام جامعه دگرباشان فارسی زبان
۳۰ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۳۱- تلگرام آنارشیستهای مشهد
۳۲ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۳۳ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۳۴ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۷ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۸ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۹ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۴۰ – فیسبوک آنارشیستهای اهواز
۴۱ – فیسبوک آنارشیسم سبز
۴۲ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۴۳ – تلگرام قیام مردمی

کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.