اینجا خاورمیانه است

Text Size

جاییکه از سویى فاشیسم یهودى و فاشیسم اسلامى مردم عادى را به گروگان گرفته و با سلاح ساخت فاشیسم سرمایه دارى قتل و عام میکند و از سویى دیگر به جرم خاورمیانه اى بودن پس از فرار بسوى آرامش گرفتار فاشیسم اروپایى میشوند.
اینجا خاورمیانه است با تاولهاى چرکین فاشیسم. اینجا هر چه بخواهید از فاشیسم هست: یهودیت، مسیحیت، اسلام، سرمایه دارى، اروپایى، قومى و نژادى.
اینجا جاییست که کودکان بجاى بازى در دشت و دمن و یا درس خواندن در مدرسه در مراسم اعدام حاضر میشوند، یا بنام جلاد و یا بنام تماشاچى.


فاشیسم دینى منطقه را ویران کرده، منطقه ثروتمندى که عایدى مردمش جنگ است و فقر و سودش براى چپاولگر غربى و شرقى.

پس از دست رفتن نیمى از خانواده به امید ارامش راهى اروپا میشوى ولى زهى خیال باطل که فاشیسم اروپایى انتظارت را میکشد که تو خاورمیانه اى هستى و تروریست و متجاوز.

با خود مى اندیشى که خود و خانواده ات مورد تجاوز قرار گرفتى و نیمى از خانواده ات بدست فاشیستهاى اسلامى قتل و عام شدند و حالا خودت به همان متهمى؟!


اینجاست که کودک خردسالت باید تسکینت دهد که شاید یک روز بهتر خواهد آمد.

روزى که خاورمیانه از چنگال فاشیسم مذهبى و سرمایه دارى بین المللى رهایى یابد. 

ولى تا آن روز چه کودکان و زنان و مردانى که جان شیرین و زیبایشان تباه خواهد شد.

اینجا خاورمیانه است، دنیایى غریب و مغموم

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل