ممنوعیت پوشیدن کلاه بابانوئل، فرستادن کارت تبریک و جشنهای کریسمس در برونئی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

به گزارش ایرونیوز : پوشیدن کلاه بابانوئل، فرستادن کارت تبریک و هر کار دیگری که به جشنهای کریسمس مربوط باشد در برونئی ممنوع شده است. دولت برونئی می گوید که شهروندان غیرمسلمان حق سازماندهی جشنهای کریسمس و شهروندان مسلمان حق شرکت در این جشنها را ندارند و در صورت تخطی از این قانون با مجازات شدیدی مواجه خواهند شد: تا پنج سال زندان.

به موجب این قانون، غیرمسلمانان برونئی (یک سوم از جمعیت چهارصد هزار نفری آن) فقط در صورتی مجاز به برگزاری جشنهای کریسمس در محدوده خصوصی خود اند که این جشنها در معرض دید مسلمانان نباشند. بنا به بیانیه ای که وزارت امور دینی برونئی منتشر کرده، این محدودیتها به منظور مقابله با تأثیرپذیری جوانان این کشور از مذاهب غیراسلامی وضع شده است. قوانین جزایی برونئی، تبلیغ هر دینی جز اسلام برای مسلمانان را قدغن کرده است.

با ممنوع سازی جشنهای میلاد مسیح، کشور کوچک اما ثروتمند برونئی گام دیگری در مسیر اسلامی سازی افراطی سرزمین خود بر می دارد. سال گذشته، سلطان حاجی حسن بولکیا، فرمانروای برونئی، با صدور حکمی اجرای قوانین مجازات اسلامی در این کشور را الزامی کرد و وعده داد که اجرای شریعت را بی اعتنا به انتقادات کشورهای غربی و مدافعان حقوق بشر پی خواهد گرفت.

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی