ركسانا تلارمي

شاعر بی شماران مردم دربند ایران ، یغما را ، شاعر شعر های عاشقانه همه ی عاشقان را ربودند

2 دسامبر یادداشت ها
 ۱۲۲۷۸۷۳۲_۱۰۸۳۶۹۳۸۱۱۶۵۴۵۵۵_۴۸۳۰۳۱۰۸۵۶۸۳۷۲۰۹۸۲۴_n

مگر شعر و ترانه ی آزادی را که زمزمه ی بی شماران انسان آزادیخواه ست را می شود از زبان پیر و جوان برچید و ربود و به زندان انداخت ؟

یغما گلرویی شاعری ضد قدرت و معترض به نابرابری .

شاعری سازش ناپذیر ، شاعری ضد خرافات و سنت های پوسیده ، شاعری عدالت خواه ، شاعر شعر معروف “کوبانی بی دفاع “.

شاعر شعر : دو بار مُردم . دو بار محمد ، دو بار مختاری .

شاعر شعر بمباران شیمیایی حلبچه .

شاعر شعر ” جهان خود را به خواب زده و سازمان ملل دلار در گوش هایش فرو کرده” .

شاعر عمو زنجیر بأف که شاهین نجفی خوانده و به ستار بهشتی تقدیم شده .

شاعر “رویایی دارم رؤیای دنیایی که در آن زندانها تعطیلند “.

شاعر شعر کودکان خیابانی .

شاعر شعرهایی در دفاع از حرمت انسان و رویارویی با قدرت های حاکمه .

شاعر حامی زنان بأردار معتاد و نوزادانشان ،شاعر شعر بند ٣۵٠ .

شاعر شعر زنان روسپی .

شاعر حامی حیوانات .

شاعر پرنده ها ، شاعر شعر معروف شاهین “رانندگی در مستی ” .

شاعر بی شماران مردم دربند ایران .

یغما را ، شاعر شعر های عاشقانه همه ی عاشقان را ربودند .

 

پاینوشت : لطفا برای بهتر دیدن تصویر روی آن کلیک گنید

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است