اعتیاد به مثابه یک معضل و درد اجتماعی

عصرآنارشیسم

Text Size

حقیقت چهره ی تلخی دارد . عکسی از فردی که دچار بیماری اعتیاد است در مترو تهران گرفته شده است . این عکس بسرعت موضوع داغ رسانه ها می شود و جنجال می آفریند . ممنوع بودن مصرف مواد مخدر در مترو و یا إنکار و اتهام زدن به جعل عکس بحث ها می آفریند .

ویژگی این عکس در چیست ؟

آیا عکاس با این عکس می خواهد ثابت کند که خلاف مقررات و قوانین مترو عملی صورت گرفته است و این عکس منبع شهادت أوست ؟

آیا عکاس خصومت شخصی با فرد مزبور را داشته است و عکس فتو شاپ است ؟

آیا عکاس صحنه ای غیر عادی دیده است و از این رو سوژه ای ناب را برای هنر عکاسی شکار کرده است ؟

آیا عکاس به ما می خواهد بگوید مواد مخدر مضر است ؟

آیا عکاس انگیزه اش توجه دادن جامعه به امر اعتیاد است و آنرا یک معضل اجتمایی می داند ؟

و از طرفی انگیزه ی شرکت مترو برای نفی این عکس از چه روست ؟

با چه اطمینانی عکس را فتو شاپ میداند و نفی می کند ؟

آیا سهام داران مترو به فکر پول و سرمایه خود هستند و هر چیزی که سود آنان را به خطر بیاندازند آن را انکار می کنند ؟

آیا دعوای طرفین بر سر لحاف ملا است ؟

توجه و پخش این عکس أز سوی این همه سایت های اینترنتی و از طرف کاربران فیسبوک از چه روست ؟

انگیزه ی آنان چه است ؟

آیا تا به حال در کوچه و خیابان در جمع دوست و خانواده فرد معتادی را ندیده اند ؟

آیا اگر فرد معتاد در کوچه ی خلوتی مشغول مصرف مواد مخدر بود باز هم این عکس مورد توجه مردم قرا ر می گرفت ؟

آیا موضوع حیثیت ” مکان ” است ؟

چرا مکان در این موضوع اینقدر تقدس دارد ؟

چرا خود موضوع که آن هم یک درد و رنج جامعه است مورد توجه نیست ؟

چرا “مکان ” مهم تَر از شخص مورد نظر اهمییت دارد ؟

آن چیزی که این وسط گم شده است اعتیاد به مثابه یک معضل و درد اجتماعی است . و فرد معتادی که بیمار است و همچنین انسان هایی که از نزدیکان فرد بیمار محسوب می شوند مانند مادر ، پدر ، فرزند … که حریم خصوصی زندگی آنان کمتر از “مکان ” اهمیت دارد . با آرزوی یک جامعه سالم و برابر که حریم شخصی انسانها در آن محترم شمرده شود.

عصرآنارشیسم

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل