گردهمایی و راهپیمایی جهت توقف اخراج مهاجران افغانستانی از آلمان در مونیخ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

۱۲۱۹۳۳۲۲_۹۰۳۲۵۵۱۱۳۰۶۱۰۱۷_۸۳۱۸۵۳۷۷۱۹۶۵۳۰۸۳۷۰۴_n

نظر به اینکه چهل سال جنگ در افغانستان برای ما کشوری باقی نگذاشته و هنوز هم هر روز قربانی های فراوانی از ما می گیرد.هرچند جنگ داخلی رنگ و روی خودش را باخته است ولی گروهک های تروریستی همچون طالبان و داعش “امنیت” را با انتحار و حملات مسلحانه از کشورمان کاملاً ربوده است و مرگ را برای هموطنان ما تحمیل کرده است.در تمامی مناطق افغانستان که دولتمندان آلمان آن را ” امن” تلقی می کنند،هر روز قربانیان فراوانی می گیرد.
همین چند روز پیش کندوز و بغلان و غزنی و بهسود را به خاک و خون کشیدند.ولی ما متعجب از حکومت فدرال آلمان هستیم که چگونه افغانستان را کشوری ” امن” برای همه می گویند. در نهایت ما می خواهیم باهم جمع شده و یک صدا فریاد بزنیم که ما مجبور به ترک وطن مان شدیم.ما داوطلبانه زندگی، میهن و غرورمان را در راه نگذاشتیم و مهاجر شدیم.دیپورت به افغانستان را متوقف کنید.

منبع خبر

پاینوشت : لطفا برای بهتر دیده شدن تصویر روی عکس کلیک کنید.آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی