گردهمایی و راهپیمایی جهت توقف اخراج مهاجران افغانستانی از آلمان در مونیخ

Text Size

۱۲۱۹۳۳۲۲_۹۰۳۲۵۵۱۱۳۰۶۱۰۱۷_۸۳۱۸۵۳۷۷۱۹۶۵۳۰۸۳۷۰۴_n

نظر به اینکه چهل سال جنگ در افغانستان برای ما کشوری باقی نگذاشته و هنوز هم هر روز قربانی های فراوانی از ما می گیرد.هرچند جنگ داخلی رنگ و روی خودش را باخته است ولی گروهک های تروریستی همچون طالبان و داعش “امنیت” را با انتحار و حملات مسلحانه از کشورمان کاملاً ربوده است و مرگ را برای هموطنان ما تحمیل کرده است.در تمامی مناطق افغانستان که دولتمندان آلمان آن را ” امن” تلقی می کنند،هر روز قربانیان فراوانی می گیرد.
همین چند روز پیش کندوز و بغلان و غزنی و بهسود را به خاک و خون کشیدند.ولی ما متعجب از حکومت فدرال آلمان هستیم که چگونه افغانستان را کشوری ” امن” برای همه می گویند. در نهایت ما می خواهیم باهم جمع شده و یک صدا فریاد بزنیم که ما مجبور به ترک وطن مان شدیم.ما داوطلبانه زندگی، میهن و غرورمان را در راه نگذاشتیم و مهاجر شدیم.دیپورت به افغانستان را متوقف کنید.

منبع خبر

پاینوشت : لطفا برای بهتر دیده شدن تصویر روی عکس کلیک کنید.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل