تا به کی باید رفت از دیاری به دیاری دیگر ؟

رکسانا تلارمی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

به قول فروغ فرخزاد : تا به کی باید رفت از دیاری به دیاری دیگر ..!؟؟!

از دو حال خارج نیست . یا اروپایی ها تاریخ خود شان را به فراموشی سپرده اند و یا اینکه از آن بی خبرهستند .

انگار همین صد ، صد و پنجاه سال پیش بود که خَیل بسیاری از مردم اروپا ، بخاطر نآن ، بخاطر کار، بخاطر زندگی بهتر ، دسته ، دسته به آمریکا مهاجرت کردند .همان کشتی هایی که با سرنشین هایش ، آب های دریا ها و اقیانوس ها را پشت سر گذاشتند و به آسودگی به سواحل أمن در آمریکا رسیدند .

چگونه بود که آنها به مقصد رسیدند و چگونه است که کشتی های این عصر و زمانه و سرنشین هایش به ساحل امن و به مقصد نمی رسند ؟؟؟!!؟

همان انسان هایی را می گوییم که از جنگ هایی که ” شما ” آنرا به پا می کنید جانشان را به دست گرفته و می خواهند در ببرند . همان انسان هایی را می گوییم که کشور هایشان را “شما ” غارت می کنید . همان انسان هایی را می گوییم که فقط شکم های گرسنه شان را گرفته اند و فرار می کنند . همان انسان هایی را می گوییم که بمب و أسلحه های فروشی “شما ” بی خانمان شان کرده است ….

این ها همان پناهنده های امروز کشورهای “شما “هستند .. جهان هر روز شاهد جنازه های خفه شده و باد کرده ی آن هاست همان جنازه هایی که به روی آب ها سرگردانند و یا پس از مدتی ، دریا جسد های بی جان آنان را از دل خود پس می زند و به ساحل می اندازد .. چرا نمی شنوید ؟

یک لحظه سکوت کنید و گوش کنید ! بشنوید ، ای قدرت مداران جهان بشنوید ای نگهبانان مرزها ،، این چه آوای دسته جمعی ست که از آن دور دست ها ، از دل دریا به گوش می رسد؟؟!!؟ 

شبِ تاریک و بیمِ موج و گردابی چنین حائل .

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها .حافظآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی