تا به کی باید رفت از دیاری به دیاری دیگر ؟

رکسانا تلارمی

Text Size

به قول فروغ فرخزاد : تا به کی باید رفت از دیاری به دیاری دیگر ..!؟؟!

از دو حال خارج نیست . یا اروپایی ها تاریخ خود شان را به فراموشی سپرده اند و یا اینکه از آن بی خبرهستند .

انگار همین صد ، صد و پنجاه سال پیش بود که خَیل بسیاری از مردم اروپا ، بخاطر نآن ، بخاطر کار، بخاطر زندگی بهتر ، دسته ، دسته به آمریکا مهاجرت کردند .همان کشتی هایی که با سرنشین هایش ، آب های دریا ها و اقیانوس ها را پشت سر گذاشتند و به آسودگی به سواحل أمن در آمریکا رسیدند .

چگونه بود که آنها به مقصد رسیدند و چگونه است که کشتی های این عصر و زمانه و سرنشین هایش به ساحل امن و به مقصد نمی رسند ؟؟؟!!؟

همان انسان هایی را می گوییم که از جنگ هایی که ” شما ” آنرا به پا می کنید جانشان را به دست گرفته و می خواهند در ببرند . همان انسان هایی را می گوییم که کشور هایشان را “شما ” غارت می کنید . همان انسان هایی را می گوییم که فقط شکم های گرسنه شان را گرفته اند و فرار می کنند . همان انسان هایی را می گوییم که بمب و أسلحه های فروشی “شما ” بی خانمان شان کرده است ….

این ها همان پناهنده های امروز کشورهای “شما “هستند .. جهان هر روز شاهد جنازه های خفه شده و باد کرده ی آن هاست همان جنازه هایی که به روی آب ها سرگردانند و یا پس از مدتی ، دریا جسد های بی جان آنان را از دل خود پس می زند و به ساحل می اندازد .. چرا نمی شنوید ؟

یک لحظه سکوت کنید و گوش کنید ! بشنوید ، ای قدرت مداران جهان بشنوید ای نگهبانان مرزها ،، این چه آوای دسته جمعی ست که از آن دور دست ها ، از دل دریا به گوش می رسد؟؟!!؟ 

شبِ تاریک و بیمِ موج و گردابی چنین حائل .

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها .حافظ

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل