فراخوان تظاهرات ۸ آگوست در کلن و عکس و گزارشی از تظاهرات ۱ اگوست در کلن علیه جنگ‌طلبی دولت ترکیه

2 آگوست اخبار روز

در چند روز گذشته پس از تظاهرات در محکومیت قتل‌ عام شنگال, قندیل ( قتل‌عام زارگلی ) و انزوا علیه اوجالان در آلمان در شهرهای درسدن ,مونستر, ووپرتال ,هانوفر و هامبورگ و در دیگر کشورها برگزار شد ما شاهد تظاهرات کردها و دیگر آزادیخواهان در شهر کلن در محکوم‌کردن ترکیه و قتل‌عام شنگال در نخستین‌سالگرد آن در روز شنبه بودیم با اینکه کمترین خبر رسانی به دلیل نبود فرصت در برگزاری فوری این تظاهرات را شاهد بودیم با این حال چند صد نفر در این تظاهرات شرکت کردند که این راهپیمایی در ساعت ۱۵ مقابل کلیسای DOM «دم» آغاز شد. قریب ۵۰۰ تن در این راهپیمایی حضور بهم رساندند.

جمعیت حاضر تا میدان “هوی مارکت” راهپیمایی کرده و در آنجا یک گردهمایی برگزار کردند و اعلام شد که تظاهرات بعدی و سراسری در کلن در روز شنبه ۸ آگوست درساعت ۱۲ در  ابرت پلاتس Ebertplatz برگزار خواهد شد.

عکس های تظاهرات روز شنبه کلن

۱۱۸۲۸۶۷۱_۱۰۲۰۵۹۵۰۹۱۹۷۵۰۳۲۵_۸۹۵۱۸۷۰۵۱۹۶۴۵۸۰۷۲۸۷_n

۱۱۸۲۵۷۵۴_۱۰۲۰۵۹۵۰۷۹۱۹۴۷۱۳۰_۴۱۶۴۹۲۷۷۲۰۴۶۵۴۶۱۸۱۶_n

۱۱۸۲۲۴۳۴_۱۰۲۰۵۹۵۰۷۸۸۹۰۷۰۵۴_۶۱۲۲۸۴۶۹۶۵۰۲۶۶۴۵۰۹۸_n

۱۱۸۰۰۱۸۵_۱۰۲۰۵۹۵۰۹۳۸۹۱۰۸۰۴_۷۰۹۱۹۹۶۱۵۱۲۹۴۰۲۶۷۱۴_n

۱۱۷۰۷۶۳۰_۱۰۲۰۵۹۵۰۸۲۱۹۴۷۸۸۰_۶۰۶۴۶۹۵۵۸۵۰۹۰۳۶۹۳۶۲_n

۱۱۲۱۵۸۱۷_۱۰۲۰۵۹۵۰۸۲۱۸۶۷۸۷۸_۲۱۶۵۲۷۰۱۸۵۶۷۶۵۵۴۶۸۶_n

۱۱۲۱۴۳۱۰_۱۰۲۰۵۹۵۰۷۹۲۰۶۷۱۳۳_۸۳۲۳۰۰۰۶۸۹۴۳۳۸۸۰۲۰۳_n

۱۱۷۹۶۳۶۳_۱۰۲۰۵۹۵۰۹۱۵۴۷۰۲۱۸_۳۳۸۷۴۰۵۱۹۴۸۸۸۹۰۸۹۸۰_n

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است