فراخوان تظاهرات ۸ آگوست در کلن و عکس و گزارشی از تظاهرات ۱ اگوست در کلن علیه جنگ‌طلبی دولت ترکیه

Text Size

در چند روز گذشته پس از تظاهرات در محکومیت قتل‌ عام شنگال, قندیل ( قتل‌عام زارگلی ) و انزوا علیه اوجالان در آلمان در شهرهای درسدن ,مونستر, ووپرتال ,هانوفر و هامبورگ و در دیگر کشورها برگزار شد ما شاهد تظاهرات کردها و دیگر آزادیخواهان در شهر کلن در محکوم‌کردن ترکیه و قتل‌عام شنگال در نخستین‌سالگرد آن در روز شنبه بودیم با اینکه کمترین خبر رسانی به دلیل نبود فرصت در برگزاری فوری این تظاهرات را شاهد بودیم با این حال چند صد نفر در این تظاهرات شرکت کردند که این راهپیمایی در ساعت ۱۵ مقابل کلیسای DOM «دم» آغاز شد. قریب ۵۰۰ تن در این راهپیمایی حضور بهم رساندند.

جمعیت حاضر تا میدان “هوی مارکت” راهپیمایی کرده و در آنجا یک گردهمایی برگزار کردند و اعلام شد که تظاهرات بعدی و سراسری در کلن در روز شنبه ۸ آگوست درساعت ۱۲ در  ابرت پلاتس Ebertplatz برگزار خواهد شد.

عکس های تظاهرات روز شنبه کلن

۱۱۸۲۸۶۷۱_۱۰۲۰۵۹۵۰۹۱۹۷۵۰۳۲۵_۸۹۵۱۸۷۰۵۱۹۶۴۵۸۰۷۲۸۷_n

۱۱۸۲۵۷۵۴_۱۰۲۰۵۹۵۰۷۹۱۹۴۷۱۳۰_۴۱۶۴۹۲۷۷۲۰۴۶۵۴۶۱۸۱۶_n

۱۱۸۲۲۴۳۴_۱۰۲۰۵۹۵۰۷۸۸۹۰۷۰۵۴_۶۱۲۲۸۴۶۹۶۵۰۲۶۶۴۵۰۹۸_n

۱۱۸۰۰۱۸۵_۱۰۲۰۵۹۵۰۹۳۸۹۱۰۸۰۴_۷۰۹۱۹۹۶۱۵۱۲۹۴۰۲۶۷۱۴_n

۱۱۷۰۷۶۳۰_۱۰۲۰۵۹۵۰۸۲۱۹۴۷۸۸۰_۶۰۶۴۶۹۵۵۸۵۰۹۰۳۶۹۳۶۲_n

۱۱۲۱۵۸۱۷_۱۰۲۰۵۹۵۰۸۲۱۸۶۷۸۷۸_۲۱۶۵۲۷۰۱۸۵۶۷۶۵۵۴۶۸۶_n

۱۱۲۱۴۳۱۰_۱۰۲۰۵۹۵۰۷۹۲۰۶۷۱۳۳_۸۳۲۳۰۰۰۶۸۹۴۳۳۸۸۰۲۰۳_n

۱۱۷۹۶۳۶۳_۱۰۲۰۵۹۵۰۹۱۵۴۷۰۲۱۸_۳۳۸۷۴۰۵۱۹۴۸۸۸۹۰۸۹۸۰_n

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل