کنگره ی پناهجویان ۲۰۱۵

Text Size

از تاریخ ۲۱-۲۳٫ اگوست برای اولین بار کنفرانس پناهجویان از سرتا سر کشوردر هانوفر برگزار خواهد شد۰  “کمپ اعتراضی پناهجویان در هانوفر„ “لامپـِدوزا در هامبورگ„ “جنبش پناهندگان در برلین „ و ” تور اتوبوس پناهجویان„ شما را برای شرکت در این کنفرانس دعوت می کنند
.
  لطفاً تا آنجایی که امکان دارد این کنفرانس پناهجویان را به همه ی کسانی که مایل به شرکت هستند (به خصوص پناهجویان) , به اشتراک بگذارید۰
:اگر مایل به همکاری با ما هستید ( مانند: ترجمه کردن, جا برای خوابیدن, غذا, کمک مالی یا هرگونه کمکی) یا سؤالی یا پیشنهادی دارید, میتوانید برای ما ایمیل بفرستید
refugeecamph@riseup.net

با توجه به قانون جدید و  حملات نژادپرستانه, مهمتر از هر چیزی حضور پناهندگان است :
-برای آشنا شدن بایکدیگر
-برای تبادل تجربیات و  فرصت مقاومت در برابرقوانین تبعیضی برای پناهجویان
-گفتگو و بحث با یکدیگر, اینکه چطور میتوا ن  برای یک زندگی ازاد و حق شهروندی یکسان ،مقاومت دسته جمعی مان را ،تقویت و توسعه دهیم۰
  !  بیایید انزوا را بشکنیم
 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل