عکس ۴ آنارشیست کشته شده درقتل عام سوروچ ترکیه و همچنین در اعتراضات به این حمله ۱۷ آنارشیست توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند

Text Size

در تازیخ  ٢٠ جولای ۲۰۱۵ ، مرکز فرهنگی آمارا، در شهر سوروچ در جنوب شرقی ترکیه در نزدیکی مرز سوریه مورد حملە یک عملیات انتحاری قرار گرفت که ۳۲ نفر کشته و صد زخمی بر جای گذاشت.

درقتل عام سوروچ در میان کشته شده ها چهار نفر از آنها آنارشیست بودند و همچنین در اعتراضات به این حمله از جمله هفده آنارشیست توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند

این انفجار در حالی در حیاط مرکز آمارا رخ داد کە بنا بە گفتە افراد  ٣٠٠ نفر در آنجا حضور داشتند. این جوانان روز ( ١٩ جولای) از استانبول حرکت کردە و بە قصد سفر بە کوبانی و مشارکت در بازسازی شهر بە مرکز آمارا آمدە بودند.

پلیس ترکیه در ادامه سرکوب و عملیات امنیتی گسترده تا کنون دست کم ۸۰۰ نفر را دستگیر کرده است.

۱۱۲۵۲۰۰۹_۷۱۲۷۵۹۹۱۲۱۸۶۴۴۹_۳۹۴۳۶۷۹۱۹۸۲۱۴۲۱۲۹۸_n

۱۱۱۷۰۳۴۷_۷۱۲۷۶۰۴۱۲۱۸۶۳۹۹_۶۶۴۴۲۸۳۳۰۳۶۷۲۹۰۳۴۷۷_n

۱۱۷۴۵۸۱۸_۷۱۲۷۵۹۰۰۸۸۵۳۲۰۶_۸۹۰۶۲۵۹۷۶۸۴۳۹۳۰۷۰۲۱_n

۱۱۸۰۰۰۷۳_۷۱۳۵۹۳۰۱۵۴۳۶۴۷۲_۲۶۸۵۵۳۱۳۹۷۲۸۸۸۵۳۰۴۵_n

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل