عکس ۴ آنارشیست کشته شده درقتل عام سوروچ ترکیه و همچنین در اعتراضات به این حمله ۱۷ آنارشیست توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

در تازیخ  ٢٠ جولای ۲۰۱۵ ، مرکز فرهنگی آمارا، در شهر سوروچ در جنوب شرقی ترکیه در نزدیکی مرز سوریه مورد حملە یک عملیات انتحاری قرار گرفت که ۳۲ نفر کشته و صد زخمی بر جای گذاشت.

درقتل عام سوروچ در میان کشته شده ها چهار نفر از آنها آنارشیست بودند و همچنین در اعتراضات به این حمله از جمله هفده آنارشیست توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند

این انفجار در حالی در حیاط مرکز آمارا رخ داد کە بنا بە گفتە افراد  ٣٠٠ نفر در آنجا حضور داشتند. این جوانان روز ( ١٩ جولای) از استانبول حرکت کردە و بە قصد سفر بە کوبانی و مشارکت در بازسازی شهر بە مرکز آمارا آمدە بودند.

پلیس ترکیه در ادامه سرکوب و عملیات امنیتی گسترده تا کنون دست کم ۸۰۰ نفر را دستگیر کرده است.

۱۱۲۵۲۰۰۹_۷۱۲۷۵۹۹۱۲۱۸۶۴۴۹_۳۹۴۳۶۷۹۱۹۸۲۱۴۲۱۲۹۸_n

۱۱۱۷۰۳۴۷_۷۱۲۷۶۰۴۱۲۱۸۶۳۹۹_۶۶۴۴۲۸۳۳۰۳۶۷۲۹۰۳۴۷۷_n

۱۱۷۴۵۸۱۸_۷۱۲۷۵۹۰۰۸۸۵۳۲۰۶_۸۹۰۶۲۵۹۷۶۸۴۳۹۳۰۷۰۲۱_n

۱۱۸۰۰۰۷۳_۷۱۳۵۹۳۰۱۵۴۳۶۴۷۲_۲۶۸۵۵۳۱۳۹۷۲۸۸۸۵۳۰۴۵_nآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی