کارتون: امام زمان در نیویورک دستگیر شد!

imam

متن مرتبط: احمدی نژاد دیگر رئیس جمهور نیست؛ ولی کماکان به سخنرانی های جنجالی خود با چاشنی متافیزیک ادامه می دهد. هر چقدر به او کمتر محل می دهی، پرت و پلاهایش پر ملات تر می شود. وی چند روز پیش در جمع طلاب و روحانیونی سخن راند که به مناسبت آغاز ماه رمضان گردهم آمده بودند. در آن سخنرانی که گویا در سایت “دولت بهار” هم منتشر شده احمدی نژاد گفت:

“بیش از آن که ما دنبال امام زمان باشیم، آنها دنبال امام زمان هستند. آن قدر در دانشگاه های علوم انسانی آمریکا راجع به امام زمان تحقیق کرده اند که اگر من بگویم هزاران برابر مجموع کار حوزه های علمیه قم و نجف و مشهد، زیاد نگفته ام بلکه کمتر گفته ام که شما باور کنید.”

احمدی نژاد در ادامۀ صحبت هایش در جمع روحانیون همچنین افزود:

“با بسیاری از کسانی که به زعم آنان می توانسته اند با امام زمان ارتباطی داشته باشند تماس گرفته و با آن ها مصاحبه و اطلاعاتشان را تخلیه کرده اند. به قول دوستی که می گفت پرونده امام زمان را تکمیل کرده اند و برای دستگیری اش کمر بسته اند، تنها عکسش را کم دارند. آن ها می دانند که تنها خطر مبنایی و اساسی برای امپراتوری چندصدساله آن ها امام عصر است.”

کارتون از بابک معصومی

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است