یک ماه می نماد اتحاد کارگران و ستم‌دید‌گان جهان علیه استبداد و نابرابری

Text Size

بیانیه زندانیان سیاسی زندان مهاباد به مناسبت روز جهانی کارگر

٢٢ تن از زندانیان سیاسی زندان مهاباد با صدور بیانیه‌ای روز جهانی کارگر را گرامی داشتند و این روز را نماد “اتحاد کارگران و ستم‌دید‌گان جهان علیه استبداد و نابرابری” اعلام کردند.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، این زندانیان در بیانیه خود نوشته‌اند: “جنبش آزادی و برابری‌خواهی ایران به عنوان عنصری از جنبش جهانی ضد نابرابری در طول یک قرن اخیر در غالب احزاب، سازمان و جریان‌های مختلفی نسبت به آرمان‌های یک می ‌وفادار مانده و در مقابل استبداد شاهنشاهی و بعد‌ها استبداد دینی بعد از انقلاب ۵۷، مقاومت‌ نموده و هزینه‌هایی را متحمل شده است.”

نسخه‌ای از متن کامل بیانیه این ۲۲ زندانی سیاسی، در اختیار «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان» قرار گرفته است که در پی می‌آید.

روز یک می را در شرایطی گرامی می‌داریم که استبداد و نابرابری، استعمار و استثمار در جهان همچنان ادامه دارد. آرمان کارگران آمریکایی که در این روز جان باختند به آرمانی جهانی بدل گشته است و این روز، یک می را به نماد اتحاد کارگران و ستم‌دید‌گان جهان علیه استبداد و نابرابری تبدیل کردند.

جنبش آزادی و برابری‌خواهی ایران به عنوان عنصری از جنبش جهانی ضد نابرابری در طول یک قرن اخیر در غالب احزاب، سازمان و جریان‌های مختلفی نسبت به آرمان‌های یک می‌ وفادار مانده و در مقابل استبداد شاهنشاهی و بعد‌ها استبداد دینی بعد از انقلاب ۵۷، مقاومت‌ نموده و هزینه‌هایی را متحمل شده است.

این جنبش که فراز و فرودهای تاریخی و گسترده‌ای را تجربه نموده، امروز هم به نوعی دچار شکاف درونی گشته و بدنه اپوزسیون ایران چه در داخل و چه در خارج کشور، دچار تشتت و پراکندگی نموده که این پراکندگی حوزه‌ی مفهومی و گفتمان سیاسی را تحت شعاع قرار داده و در مقابل شکل‌گیری جنبش واقعی و سراسری برای رهایی ایران به سدی بدل گشته است.

امید است جنبش دمکراتیک و دمکراسی‌خواهی ایران، با الهام گرفتن از روح بزرگ آرمان‌های یک می،‌ شکاف‌های مذکور را پر نموده و راه را برای تحقق ایران آزاد و برابر هموار نماید.

زندانیان سیاسی محبوس در زندان مهاباد

جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ – ۱ مه ۲۰۱۵

اسامی امضاکنندگان

١. محسن رمضانی

٢. احمد خاوندی

٣. اسکندر برده‌ریزه

۴. علیرضا رسولی

۵. عبدالرحمان رمضانی

۶. فاروق سامانی

٧. هاوری غزالی

٨. خضر رسول‌مروت

٩. جمال قادرنژاد

١٠. سید حسین پور مصطفی‌ اقدم

١١. یحیی فرهانی

١٢. امیر عبدالله‌زاده

١٣. یونس رسول‌علیا

١۴. واحد سیده

١۵. یوسف آب‌خرابات

١۶. سیامند کاوه

١٧. ادریس عزیزپور

١٨. عمر منزمی‌راد

١٩. چالاک کورده

٢٠. هیمن مصطفوی

٢١. همین حسین‌زاده

٢٢. عبدالرحمن معروفی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل