امروز پنجشنبه و شنبه حامیان حیوانات شیراز در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری شیراز تجمع خواهند نمود

Text Size
بدنبال کشتار بیرحمانه سگها در شیراز و دریافت پاسخهای متناقض از شهرداری این شهر دیروز از طرف انجمن حمایت از حیوانات نامه ای خطاب به استاندار فارس ارسال گردید. در این نامه از استاندار فارس خواسته شده است تا موضوع این جنایت را بطور جدی مورد پیگیری قرار داده و ضمن مجازات خاطیان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری نماید. مسئول دفتر استاندار فارس بصورت شفاهی متعهد شد که موضوع را با جدیت دنبال نماید.

شکایتی نیز از طرف انجمن حمایت از حیوانات تنظیم شده است که اول هفته آینده توسط یکی از حامیان حیوانات شیراز به نمایندگی از انجمن تقدیم سیستم قضایی خواهد شد.

همچنین بنا به اطلاعات رسیده به انجمن حمایت از حیوانات امروز ‍پنجشنبه و شنبه حامیان حیوانات شیراز در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری شیراز تجمع خواهند نمود تا مراتب اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند انجمن حمایت از حیوانات از حامیان حیوانات و محیط زیست ساکن این شهر درخواست میکند تا همفکران خود را برای رسیدن به مقصود یاری نمایند.
پنجشنبه ۲۷ فروردین صبح —– حفاظت محیط زیست شیراز
شنبه ۲۹ فروردین صبح —– شهرداری شیراز

   

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی