امروز پنجشنبه و شنبه حامیان حیوانات شیراز در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری شیراز تجمع خواهند نمود

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
بدنبال کشتار بیرحمانه سگها در شیراز و دریافت پاسخهای متناقض از شهرداری این شهر دیروز از طرف انجمن حمایت از حیوانات نامه ای خطاب به استاندار فارس ارسال گردید. در این نامه از استاندار فارس خواسته شده است تا موضوع این جنایت را بطور جدی مورد پیگیری قرار داده و ضمن مجازات خاطیان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری نماید. مسئول دفتر استاندار فارس بصورت شفاهی متعهد شد که موضوع را با جدیت دنبال نماید.

شکایتی نیز از طرف انجمن حمایت از حیوانات تنظیم شده است که اول هفته آینده توسط یکی از حامیان حیوانات شیراز به نمایندگی از انجمن تقدیم سیستم قضایی خواهد شد.

همچنین بنا به اطلاعات رسیده به انجمن حمایت از حیوانات امروز ‍پنجشنبه و شنبه حامیان حیوانات شیراز در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری شیراز تجمع خواهند نمود تا مراتب اعتراض خود را به گوش دولتمردان برسانند انجمن حمایت از حیوانات از حامیان حیوانات و محیط زیست ساکن این شهر درخواست میکند تا همفکران خود را برای رسیدن به مقصود یاری نمایند.
پنجشنبه ۲۷ فروردین صبح —– حفاظت محیط زیست شیراز
شنبه ۲۹ فروردین صبح —– شهرداری شیرازآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی