Farzan Alef /فرزان الف

همان عجم

16 فوریه یادداشت ها

ایمان ، آیه ، جهاد
و واژه هایی که
می چکید روی مغزها
شبیه اسید
و تشدید
در تلفظ خدایی که
فرو شد
در سفیدی پرچم
با پنج تیغ تیز

و دوباره باز هنوز
که زبان رسمی سکوت است
و چشم ها گیج است
بر صورت های گنگ
و در اجتماع گنگ ها

و دوباره باز هنوز
میش ها ، گرگ ها

منبع پیج Farzan Alef /فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است