ایونت مخصوص انعکاس عکس و فیلم شعار نویسی ها و مبارزات جاری آنارشیستها در ایران

به گزارش شاهین شهر پلیتیک

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

این ایونت (رویداد ) مخصوص عکس و فیلم شعار نویسی و مبارزات جاری آنارشیستها در ایران می باشد که در ابتدای کار عکس هایی از شعار نویسی در ماه های گذشته را قرار خواهیم داد و سپس به مرور عکس و فیلم های مربوط به شعارنویسی های جدید را در اینجا خواهیم گذاشت.
از اهداف این ایونت (رویداد ) همچنین تبادل نظر و استفاده از خرد جمعی برای نوشتن شعارهای پیشنهادی می باشد.
همچنین از دوستان هنرمند مانند گذشته تقاضا داریم که در ساختن پوستر , کلیپ , سرودن شعر و تهیه شعارهای کوتاه ما را یاری کنند.
در ضمن با توجه به اینکه نیروهای سایبری رژیم صفحات تقلبی شاهین شهر پلیتیک را زده اند بنابراین بحز این ایونت فقط آدرس‌های زیر متعلق به شاهین شهر پلیتیک می‌باشند.

آدرس ایونت «شاهین شهر پلیتیک» مخصوص “انعکاس عکس و فیلم شعار نویسی و مبارزات جاری در ایران”

آدرس پیج فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

آدرس صفحه فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

آدرس وبلاگ شاهین شهر پلیتیک

باید توجه داشت که هر آدرسی بجز این ۴ آدرس تقلبی می‌باشد و متعلق به شاهین شهر پلیتیک نیست.

ضمنا اگر مایل هستید ایونت را شر کنید و دوستان خود را به این ایونت لطفا دعوت کنید.آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی