عکسی که در تاریخ شرم بشریت ثبت میشود

Text Size

فلاش . تیک ، گرفته شد . یک عکس تاریخی گرفته شد. از ان عکس هایی که شاید در یک قرن ، دو بار اتفاق می افتد که گرفته شود . این عکس ، نظیر آن دست از عکس هایی نیست که سران و قدرت مدارن دولتها در پشت میز های اتحاد ضد بشری و یا در پایان یک جنگ به پا کرده شان ، بنام صلح در کنار هم مینشیند و دست دوستی بهم می دهند و خبر داغ صفحه ی اول روزنامه های جهان می شود و مردم فقط با دیدن عکس پوزخندی می زنند و می گویند : ای دغل کاران … / این عکس از ان دست عکس ها بی نیست که سران دولت ها را در پشت میز جلسه ی ” حقوق بشری ” نشان می دهد که به همدیگر گل می دهند ودر پایان هم لبخندی به عکاس تحویل می دهند و عکس گرفته شود .و مردم وقتی که عکس را میبیند با پوز خندی فقط می گویند ای دغل کاران .. ای سود جویان …/ نه این عکس از آن دست عکسها نیست .. فلاش ، کات ، این بار عکسی در صفحه ی اول روزنامه ها چاپ میشود که به مراتب از ان عکس ها شرم اور تَر است . سران دولتها و قدرتمدارانی را نشان میدهد که به نام دفاع از حق قلم و ازادی در سوگواری در اول صف اینبار انگاری انها به ما مردم ، پوزخند می زنند . این عکس از آنرو عکس تاریخی است که این خشم و نفرتمان را بر می انگیزد . نفرت ما مردم جهان را . ما همان مردم ۹۹% صدی هستیم که با نفرت و با صدای بلند می گوییم ای دغل کاران ، ای سود جویان ، ای جانیان . شرمتان باد ! اری این عکس هم در حافظه ی ما و هم در تاریخ شرم بشر ثبت میشود . یاد جان باختگان نشریه شارلی و تمامی جان باختگان راه قلم و ازادی گرامی باد ! رکسانا

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل