دولتها با “راهپیمایی اتحاد” نمی توانند مردم را فریب دهند

ن.د

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

همانگونه که میدانیم، هر راهپیمایی یی که توسط دولتها بر گذار شود همیشه در خدمت طبقه حاکمه خواهد بود و نه مردم عادی آن کشورها.

زمانی‌ که یک نظام غرق در تبعیض، نژاد پرستی‌، ستم، جنگ افروزی و کشتن انسان‌های بی‌ گناه در کشور‌های دیگر است، چگونه میتواند راهپیمایی اتحاد بر گذار کند.

به یاد دارید همین سال پیش بود، که چگونه دوره گردان و یا “”کولی‌ها”” آنچنان بی‌رحمانه و غیر انسانی‌ در فرانسه، ایتالیا و دیگر کشور‌های اروپایی، مورد حملهٔ سیستم پلیسی‌ و سرکوب آن‌ کشورها قرار گرفتند که همان سقف نیمه ویرانه یی را که در بالای سر داشتند هم, از آنان گرفته و بی‌چاره ترشان کردند؟؟

بنگرید شیوهٔ غیر انسانی‌ این قدرت‌های ستمکار بر علیه پناهندگانی که از جنگ و ویرانی فرار میکنند، جنگی که خود این حکومت‌ها بر سر ما به وجود آورده و زندگی‌ ما را به آتش کشیده است؟

به یاد دارید که چگونه این پناهندگان را در دریا غرق میکنند و به ما می‌گویند قایق‌شان دچار سانحه شده، نه تنها این جنایات، بلکه صدها هزار بی‌ خانمان که در خود این کشورها تحت یک نظام نابرابر، در خیابان‌ها آواره اند. و هزاران موارد غم انگیز دیگر…

تا کی‌ میتوانند مردم را فریب دهند؟

وقتی‌ که در کشورهای غربی، به شدت سیستم آپارتاید حاکم است، وقتی‌ که به اصطلاح “”رنگین پوستان”” را از سفید پوستان جدا کرده و در مناطقی که دور از چشم توریست‌ها است اسکان میدهند، وقتی‌ که به جای آموزش رایگان برای آنان مسجد و مراکز شستشوی مغزی تهیه میکنند، نتیجه، چیزی به جز رشد مذهب و افکار بربریت و فئودالی، نخواهد بود.

این رژیم‌های جنگ افروز نمیتوانند از یک طرف قشر فقیرتر جامعه را از دیگر طبقات مرفه جدا سازند و برای آنان مراکز مذهبی‌ بسازند، و از طرف دیگر از اسلامیست‌ها که پروردهٔ دست خود آنان است، داد سخن به میان آورند.

اما دلیل اینکه این کار را میکنند چیست؟؟

کاملا آشکار است: تمامی‌ این حکومت‌ها یکی‌ از بهترین ابزار تداوم حیات‌شان همان دین و مذهب است و بدون آن‌ نمیتوانند به چپاول خود در دیگر کشورها ادامه دهند.

در این میان رژیم نفرت انگیز اسلامی ایران بهترین بهره را می‌‌برد، زیرا که از یک طرف دست در دست همین حکومت ها، به سرکوب ایرانیان و چپاول ایران ثروتمند ادامه میدهد، و از طرف دیگر بهترین امکانات را از طریق همین رژیم‌های غربی در اختیار می‌گیرد که هر چه بیشتر و بیشتر تعداد مساجد و مراکز شستشوی مغزی را در کشورهای غربی افزایش دهد و بدین ترتیب چهرهٔ یک جامعه سکولار را به چهرهٔ زشت یک جامعه اسلامی تبدیل کند.

نه به دین و خرافات مذهبی‌

نه به سرمایه‌ داری

ما خواهان یک جامعه برابر و آزاد هستیم !!!آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی