گلشیفته پرده را خوب کنار زدی

يكي بود يكي نبود زير گنبد كبود، لخت و عور تنگ غروب يه پري نشسته بود

Text Size

گلشیفته پرده را خوب کنار زدی . / یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، لخت و عور تنگ غروب یه پری نشسته بود : ای پری نازنین ، نمی گی برف میاد بارون میاد سرد میشه ، ؟! یه وقتی گرگ میاد می خوردت ها و دیو میاد یک لقمه چپ می کند ت ها ؟! نمی ترسی ای پری !!!؟؟ گلشیفته جان ، لباس تنت کن دختر خوب ! عیبه ، زشته ، این برهنه شدن غیر اخلاقیست . عورت خود را نشان دادن دلیل بر بی عفتی ست . گمان مبر از روی غیرت و یا ناموس پرستی إسلامی ١۴٠٠ ساله به تو اعتراض می کنیم . و یا گمان مبر مدافع سنت های پوسیده و یا باورهای مذهبی از روی جهل و خرافات هستیم .. و یا گمان مبر که فکر می کنیم ناموس دسته جمعی این فرهنگ … را تو با نشان دادن … به باد دادی . نه عزیزم ، اگر به تو اعتراض می کنیم چون نگران و دلواپس تو هستیم که زمستونه ، هوا سرده ، سرما می خوری ، سینه پهلو می کنی و مریض میشی . اونوقت می مونی روی دست ما . ما باید پول حکیم و دوا و درمونت را بدیم . ما باید حقوقت را بدیم . … گلشیفته حرف بشنو ، !

دیوِِ رو می فرستیم سراغت ، می خوردت ها .یه لقمه چپ می کندت ها .. اصلا حقیقت را می خوای بدونی چیه گلشیفته !؟ چطور بگیم دیگه نمیشه بهت افتخار کنیم . واقعا متوجه نیستی که ان چهره ی “بانوی محترم ” إیرانی را ،،،، خراب و ضایع می کنی … عزیز من داری ابروی ان فرهنگ چند هزار ساله را ،،، عزیز من ، … عجب ،، اصلا متوجه نیستی ، مگه أصل و نسب .. نداری ،، مگه نمی دونی ما ،،،،،کی هستیم ،،،. تاریخ ما … ناموس ما ….نژاد ما … غیرت ما ،،،، ابرو ی ما …… به به . چهچه ،، به به . … گلشیفته حرف بشنو !! دیوِ رو می فرستیم سراغت ، می خوردت ها ..یه لقمه چپ می کندت ها …

و اما گلشیفته جان از این شوخی ها گذشته ،، نا گفته نماند ما هم هستیم که نگران تو نیستیم .و فکر می کنیم که زندگی تو به ما مربوط نیست . و فکر می کنیم که خودت عقل و شعور داری . و فکر می کنیم که خودت قدرت تشخیص داری و خودت ازادی که در باره ی بدنت تصمیم بگیری . به خودت مربوط است ِبدنت را عریان نشان بدهی با سینه بند و شورت ، بی سینه بند و بی شورت ،، گلشیفته به ما مربوط نیست تو با کی عکس می گیری و عکاست کیه ..،بحث اصلا سیاسی نیست . ما از حقوق زنی که می خواد لخت بشه و لخت شدنش به کسی مربوط نیست دفاع می کنیم .. گلشیفته پرده را خوب کنار زدی ..راستی گلشیفته ، رنگ شورت تو هم به ما مربوط نیست . زنده باشی گلشیفته/

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل