نظام جلالی 28.12.2014

موضعگیری هوشمندانه فرمانده آخین ماکو :دفاع از تمامی زنان ایران را وظیفه خود می دانیم

28 دسامبر یادداشت ها

“آخین ماکو عضو شورای نظامی نیروی مدافع زن موسوم به “ه.پ.ژ” طی مصاحبەای با خبرگزاری فرات ضمن تأکید بر لزوم تقویت نیروی دفاعی زنان گفت در رابطه با زنان، جمهوری اسلامی ایران و داعش هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. هر دو فرهنگ خشونت را نمایندگی می کنند و دشمن زنان محسوب می شوند.”

***

آخین ماکو  می گوید : ” افزایش نیروی آنها در ایران و شرق کردستان به معنای پایان یافتن اعدام زنان، رفع خشونت و فحشا و بردەداری و ناعدالتی است.

وی با اعلام آنکه ه.پ.ژ نیرویی مختص به دفاع از زنان کرد نیست گفت در هرکجایی که زنان با مشکل مواجهند نیاز به مبارزه مشترک وجود دارد. ه.پ.ژ نیروی دفاع از تمامی زنان ایران است و حتی زنانی از دیگر بخش‌های کردستان نیز به آن پیوستەاند.

آخین ماکو اعلام کرد در حال حاضر بخشی از نیروهایشان در مناطق کوهستانی داخل مرز، بخشی در صفوف یگان‌های مدافع شرق کردستان و همزمان بصورت مستقل اقدام به خودسازماندهی می کنند.

وی گفت :هدف ما بزرگ است و قادر خواهیم بود که جبهه مشترک دفاعی زنان ایران را پایەگذاری کنیم. زنان ایران بیش از هرچیز به یک نیروی دفاعی مانند ه.پ.ژ نیاز دارند و به این دلیل سعی در سهیم ساختن زنان ایران در مبارزات داریم.

عضو شورای نظامی ه.پ.ژ در ادامه به بازتاب مبارزات زنان کرد اشاره کرد و گفت مقاومت یگان‌های مدافع زن در کوبانی و گریلاهای یژاستار در شنگال تأثیر مستقیمی بر زنان ایران و افغانستان گذاشته است. اکنون در ایران وقتی که زنان هدف حمله یا اسیدپاشی قرار می گیرند گفته می شود که زنان کوبانی بیایند از آنها دفاع کنند.”

 

آخین ماکو, عضو شورای نظامی ه.پ.ژ اظهار داشت که ” نیروهای آنها در حال حاضر در کوهستان‌های شرق کردستان هم در کنار «یگان‌های شرق کردستان, ی.ر.ک» و هم به شیوه‌ای خودمدیر و خودگران , خود را سازماندهی کرده‌اند. وی افزود:«تقریبا رفقای زن ما در تمامی واحدهای نظامی ی.ر.ک جای گرفته‌اند,‌اما بازهم گسترش آن را ضروری می‌دانیم. ما هراندازه گسترش یابیم, بازهم پاسخگوی نیازهای کشوری چون ایران نخواهیم بود. لذا هدف نخست ما, گسترش به لحاظ کمی و کیفی است و به آن توجه زیادی می‌کنیم. به این صورت خواهیم توانست جبهه مشترک زنان ایران را تشکیل دهیم. زیرا زنان ایرانی بیش از پیش به نیرویی چون ه.پ.ژ نیاز مبرم دارند. هدف دومین ما هم پیوستن زنان ایرانی به صفوف مبارزاتی‌مان است».

ماکو در خاتمه گفت زنان زیادی از بخش‌های جامعه و سنین مختلف به صفوف نیروی آنها پیوسته‌اند و افزود:«زنان متأهل زیادی هم به ما پیوسته‌اند. زنان شرق کردستان تنها راه‌حل را نزد ما می‌یابند. دیگر زنان همچو گذشته خود را محکوم به حبس در خانه و خانواده نمی‌کنند و بسوی آزادی گام برمی‌دارند. پیشتر وقتی زنی با اعمال خشونت روبرو می شد, فورا و از سر ناچاری به خود آسیبی می‌رساند, اما هم‌اکنون اکثر آنها به کوهستان‌های آزاد رو می‌کنند. » ”

همانطور که در خلاصه این مصاحبه می بینید یک فرصت تاریخی برای ایجاد تغییرات اساسی در ایران و خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی برای همه ما از جمله زنان مبارز ایران پیش آمده است تا با توجه به مبارزات ارزشمند گریلا های زن مبارز در کوبانی خود را برای مبارزه ای هدفمند و گسترده آماده کنند و شرایط عینی برای چنین مبارزه ای برای رسیدن به آزادی و خودرهایی با خودسازماندهی فراهم می باشد.

مبارزات کوبانی با داعش سلفی خیلی زود ابعاد جهانی به خود گرفت و مبارزین زیادی خود را به کوبانی رساندند و اینک افق مبارزاتی  «نیروی زنان شرق کردستان, ه.ژ.ر.ک» از یک منطقه خاص فراتر رفته است و ابعاد سراسری در ایران و منطقه به خود گرفته است و اصطلاح «شرق کردستان» را تغییر داده و عنوان «نیروی مدافع زنان, ه.پ.ژ» را انتخاب کردند تا ه.پ.ژ نیروی مدافع تمامی زنان ایران باشد برای مبارزه با داعش شیعه حاکم بر ایران که رفیق آخین ماکو در این زمینه می گوید  : “جمهوری اسلامی ایران و داعش هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. هر دو فرهنگ خشونت را نمایندگی می کنند و دشمن زنان محسوب می شوند که با حادشدن مسئله زن در ایران و افزایش درخواست‌ها برای حل آن مسئله, نوعی تجدید ساختار را ضروری دانسته‌اند, لذا نیروی ه.پ.ژ را در سال ۲۰۱۴ تشکیل و اعلام کرده‌اند.وی همچنین افزود که ه.پ.ژ صرفا «نیروی مدافع زنان کرد» نیست و افزود:«اگر در هر جا مسئله آزادی زنان مشابه باشد, آنگاه مبارز هم باید مشترک باشد. بدون‌شک «نیروی زنان شرق کردستان, ه.ژ.ر.ک» هم چنان اهدافی داشت, اما ما آن موقع نیروی مدافع زنان شرق کردستان بودیم. ما اصطلاح «شرق کردستان» را تغییر داده و عنوان «نیروی مدافع زنان, ه.پ.ژ» را انتخاب کردیم. کماکان ه.پ.ژ نیروی مدافع تمامی زنان ایران است. البته فراتر از زنان شرق کردستان و ایران, درعین‌ حال از بخش‌های دیگر کردستان هم زنان زیادی به صفوف ما پیوسته‌اند. لذا ه.پ.ژ در عین حال یک نیروی مدافع زنان در سطح ملی هم هست».”

 

پای نوشت : برای خواندن متن کامل به این لینک و همچنین اینجا  می توانید مراجعه کنید.آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism
۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

twitter.com/asranarshism
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکور - Anarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik
۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com
۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام  - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/
۲۰- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan
۲۱- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873
۲۲- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht
۲۳– آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy
۲۴- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2
۲۵ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr
۲۶- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist
۲۷ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism
۲۸ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism
۲۹ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM
۳۰ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists
۳۱- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera
۳۲ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists
۳۳ – آدرس بلوک سیاه - Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist
۳۴ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera
۳۷ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist
۳۸ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour
۳۹ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387
۴۰ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113
۴۱ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765
به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است