Farzan Alef /فرزان الف

اسیر

27 دسامبر یادداشت ها


در این هست و نیست ِ بودن و نبودن ِ انسان
اسیر زاده شدی
و اینگونه
مبتلا شدی
به وهم نجات دهنده
و محکوم
به رفتن
با دهان بسته
از شوق شدن
تا نبود شدن
با پاهای خسته
بر زمینی که
همین است که هست است
و این داستان ما
واقعا تلخ است

منبع: صفحه فیسبوک فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است