نه (NO ) به هر گونه خشونت برعلیه زنان و کودکان و محیط زیست و حیوانات

به گزارش شاهین شهر پلیتیک

Text Size

13994_595888427182048_7664997906045808786_ng10471264_10203595312938770_8643754429571851010_n

نه یا NO علامت و سمبل اعتراض در 25 نوامبر

نه به هر گونه خشونت برعلیه زنان و کودکان و محیط زیست و حیوانات

نه به خشونت علیه زنان , نه به اسید پاشی , نه به هرگونه خشونت و عدم ادامه خشونت نسبت به زنان , چه در ابعاد خشونت فردی , چه خشونت اجتماعی چه خشونت دولتی یا خشونت گروه های سازمان یافته

نه به خشونت و آزار علیه کودکان و نه به کار کودک
نه به خشونت علیه حیوانات
نه به خشونت علیه محیط زیست که همانا تخریب و نابودی محیط زیست است.
25 نوامبر NO سمبل اعتراضی است که بر روی دیوار ها و پلاکاردها یا بر روی دست یا پارچه نوشته می شود.
هر کسی می تواند حتی فقط در یکی از این جنبش ها فعال باشد با علامت NO شرکت و فعالیت کند.
سمبلی یکسان که چند جنبش فراگیر اجتماعی را در بر می گیرد و بسیار فراگیر و گسترده خواهد شد.

آدرس ایونت  ٢۵ نوامبر روز سه شنبه ۴ آذر

پیج فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

صفحه فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل