نه (NO ) به هر گونه خشونت برعلیه زنان و کودکان و محیط زیست و حیوانات

به گزارش شاهین شهر پلیتیک

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

13994_595888427182048_7664997906045808786_ng10471264_10203595312938770_8643754429571851010_n

نه یا NO علامت و سمبل اعتراض در 25 نوامبر

نه به هر گونه خشونت برعلیه زنان و کودکان و محیط زیست و حیوانات

نه به خشونت علیه زنان , نه به اسید پاشی , نه به هرگونه خشونت و عدم ادامه خشونت نسبت به زنان , چه در ابعاد خشونت فردی , چه خشونت اجتماعی چه خشونت دولتی یا خشونت گروه های سازمان یافته

نه به خشونت و آزار علیه کودکان و نه به کار کودک
نه به خشونت علیه حیوانات
نه به خشونت علیه محیط زیست که همانا تخریب و نابودی محیط زیست است.
25 نوامبر NO سمبل اعتراضی است که بر روی دیوار ها و پلاکاردها یا بر روی دست یا پارچه نوشته می شود.
هر کسی می تواند حتی فقط در یکی از این جنبش ها فعال باشد با علامت NO شرکت و فعالیت کند.
سمبلی یکسان که چند جنبش فراگیر اجتماعی را در بر می گیرد و بسیار فراگیر و گسترده خواهد شد.

آدرس ایونت  ٢۵ نوامبر روز سه شنبه ۴ آذر

پیج فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

صفحه فیسبوک شاهین شهر پلیتیکآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی