فراخوان سه شنبه ۴ آذر (٢۵ نوامبر ) روز همبستگی و تجمع با قربانیان اسیدپاشی در سر تاسر ایران

به گزارش شاهین شهر پلیتیک

Text Size

با توجه به فراخوان و پیشنهاد زندانی سیاسی بهنام ابراهیم‌زاده که روز ٢۵ نوامبر را به روز همبستگی با قربانیان اسیدپاشی در ایران تبدیل کنیم صفحه شاهین شهر پلیتیک فراخوان چهارم خود را برای 25 نوامبر برابر با 4 آذر داده است و شاهین شهر پلیتیک در ایونت مخصوص خود بر علیه اسید پاشی نوشته است : ”

٢۵ نوامبر سه شنبه ۴ آذر را به روز همبستگی با قربانیان اسیدپاشی در ایران تبدیل کنیم.

ساعت تچمع و مکان های تجمع بزودی اعلام می شود اما برخلاف 3 تجمع قبلی در هر شهری چند مکان تجمع اعلام خواهد شد.
لطفا دوستانتان را به ایونت جدید دعوت کنید”

با توجه به اینکه رژیم برای فراخوان سوم صفحات تقلبی شاهین شهر پلیتیک را زده بود و خبر دروغ لغو تجمع را داده بود بنابراین فقط آدرس های زیر متعلق به شاهین شهر پلیتیک می باشند.

آدرس ایونت مخصوص تجمع 4 اذر برابر با 25 نوامبر شاهین شهر پلیتیک

پیج فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

صفحه فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

باید توجه داشت که هر آدرسی بجز این 3 آدرس تقلبی می باشد و متعلق به شاهین شهر پلیتیک نیست.

از آنجائیکه در فراخوان دوم و سوم نیروهای ضد شورش در مکان های اعلام شده در هر شهری از ایجاد تجمع جلوگیری می کرد بنابراین شاهین شهر پلیتیک در هر شهری چند محل را برای تجمع  در آینده اعلام خواهد کرد.

در ضمن نه یا NO علامت اعتراض خواهد بود

10616601_558574127609294_2068166929286399010_n

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل