به گزارش شاهین شهر پلیتیک

فراخوان سه شنبه ۴ آذر (٢۵ نوامبر ) روز همبستگی و تجمع با قربانیان اسیدپاشی در سر تاسر ایران

8 نوامبر اخبار روز

با توجه به فراخوان و پیشنهاد زندانی سیاسی بهنام ابراهیم‌زاده که روز ٢۵ نوامبر را به روز همبستگی با قربانیان اسیدپاشی در ایران تبدیل کنیم صفحه شاهین شهر پلیتیک فراخوان چهارم خود را برای 25 نوامبر برابر با 4 آذر داده است و شاهین شهر پلیتیک در ایونت مخصوص خود بر علیه اسید پاشی نوشته است : ”

٢۵ نوامبر سه شنبه ۴ آذر را به روز همبستگی با قربانیان اسیدپاشی در ایران تبدیل کنیم.

ساعت تچمع و مکان های تجمع بزودی اعلام می شود اما برخلاف 3 تجمع قبلی در هر شهری چند مکان تجمع اعلام خواهد شد.
لطفا دوستانتان را به ایونت جدید دعوت کنید”

با توجه به اینکه رژیم برای فراخوان سوم صفحات تقلبی شاهین شهر پلیتیک را زده بود و خبر دروغ لغو تجمع را داده بود بنابراین فقط آدرس های زیر متعلق به شاهین شهر پلیتیک می باشند.

آدرس ایونت مخصوص تجمع 4 اذر برابر با 25 نوامبر شاهین شهر پلیتیک

پیج فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

صفحه فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

باید توجه داشت که هر آدرسی بجز این 3 آدرس تقلبی می باشد و متعلق به شاهین شهر پلیتیک نیست.

از آنجائیکه در فراخوان دوم و سوم نیروهای ضد شورش در مکان های اعلام شده در هر شهری از ایجاد تجمع جلوگیری می کرد بنابراین شاهین شهر پلیتیک در هر شهری چند محل را برای تجمع  در آینده اعلام خواهد کرد.

در ضمن نه یا NO علامت اعتراض خواهد بود

10616601_558574127609294_2068166929286399010_n

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است